ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji

Odwołałem się od decyzji urzędu skarbowego określającej wysokość podatku dochodowego za 2013 r. W jakim terminie odwołanie zostanie rozpatrzone?

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można odwołać się do dyrektora izby skarbowej.

Izba skarbowa ma zasadniczo 2 miesiące na rozpatrzenie odwołania. Termin ten może wydłużyć się z powodu rozprawy. Na załatwienie sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub podatnik złożył wniosek o jej przeprowadzenie, są 3 miesiące. Termin rozpatrzenia odwołania liczy się od dnia otrzymania odwołania przez izbę skarbową. Stanowi tak art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej. Odwołania od decyzji nie wnosi się natomiast bezpośrednio do izby skarbowej, lecz za pośrednictwem urzędu skarbowego. Urząd skarbowy musi ustosunkować się do zarzutów podatnika. Ma na to 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje nową decyzję, którą uchyla lub zmienia zaskarżone rozstrzygnięcie. W przeciwnym razie przekazuje sprawę (odwołanie, swoją odpowiedź i akta) do izby skarbowej, informując podatnika o sposobie ustosunkowania się do jego zarzutów.

Wspomniane terminy rozpatrzenia odwołania to efektywny czas przewidziany na załatwienie sprawy. Nie wlicza się do nich: okresów zawieszenia postępowania, terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy podatnika lub z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.

Organ odwoławczy może wydać następujące decyzje:

» utrzymać w mocy decyzję organu pierwszej instancji,
» uchylić decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy lub uchylając ją - umorzyć postępowanie w sprawie,
» uchylić decyzję w całości i przekazać sprawę do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
» umorzyć postępowanie odwoławcze,
» uchylić decyzję w całości i przekazać sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60