ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Opłata za sporządzenie kopii z akt sprawy

Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. Chciałbym przejrzeć akta sprawy i zrobić kopie wybranych dokumentów. Czy urząd skarbowy pobiera opłatę za sporządzenie odbitek?

Opłata za sporządzenie kopii z akt sprawy
rys. Opłata za sporządzenie kopii z akt sprawy

Akta sprawy podatkowej to zbiór dokumentów, opatrzony sygnaturą lub znakiem, odzwierciedlający przeprowadzone przez urzędników czynności i zebrane informacje. Tworzą je: metryka, pisma, protokoły, urzędowe adnotacje itp.

Akta sprawy są jawne dla strony postępowania podatkowego. Stanowi o tym art. 129 Ordynacji podatkowej. Jawność akt sprawy oznacza możliwość ich przeglądania, sporządzania notatek oraz uzyskiwania kopii lub odpisów. Podatnik może sporządzić kopie przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń (np. aparatu w telefonie komórkowym) lub zwrócić się o ich wydanie do organu podatkowego. Organ podatkowy wydaje zwykłe kopie (odbitki), sporządza uwierzytelnione odpisy oraz uwierzytelnia kopie przedłożone przez podatnika.

Organ podatkowy sporządza i uwierzytelnia kopie odpłatnie. Stawki są jednolite w całym kraju. W każdym organie podatkowym obowiązuje ten sam cennik. Stawki określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2182). Opłata za sporządzenie kopii lub odpisu wynosi od 0,60 zł do 1,20 zł (patrz tabela). Poświadczenie przez organ podatkowy zgodności kopii lub odpisu z oryginałem wymaga natomiast uiszczenia opłaty skarbowej. Uwierzytelnienie każdej pełnej lub zaczętej strony kosztuje 5 zł.

Nie wszystkie materiały znajdujące się w aktach sprawy można skopiować. Ograniczenia w tym zakresie przewiduje art. 179 Ordynacji podatkowej. Podatnik nie ma możliwości uzyskania kopii lub odpisów dwóch kategorii dokumentów: zawierających informacje niejawne oraz innych wyłączonych z akt sprawy przez organ podatkowy ze względu na interes publiczny. Odmowa umożliwienia podatnikowi zapoznania się z takimi dokumentami, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, a także uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w formie postanowienia. Przysługuje na nie zażalenie.

Opłata za sporządzenie odpisu lub kopii
rodzaj kopii cena
kopia lub odpis jednostronny w formacie A4 (za jedną stronę) 0,60 zł
kopia lub odpis dwustronny w formacie A4 (za dwie strony) 0,80 zł
kopia lub odpis jednostronny w formacie A3 (za jedną stronę) 0,90 zł
kopia lub odpis dwustronny w formacie A3 (za dwie strony) 1,20 zł

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60