ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016

Sprawy podatkowe a pełnomocnik z CEIDG

Właściciel biura rachunkowego, któremu zleciłem prowadzenie księgowości, jest zgłoszony w CEIDG jako mój pełnomocnik. Czy muszę mu wystawić odrębne upoważnienie do reprezentowania w czasie czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych prowadzonych przez urząd skarbowy?

TAK. Przedsiębiorca może zgłosić do CEIDG dane pełnomocnika uprawnionego do prowadzenia jego spraw (ustanowionego wcześniej zgodnie z odrębnymi przepisami), wskazując zakres udzielonego mu upoważnienia. Nie trzeba wówczas organom administracji publicznej przedkładać za każdym razem pełnomocnictwa. Organ z urzędu potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy.

Opisane regulacje nie mają jednak zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej. Wynika to z art. 25a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Zasady zgłaszania pełnomocników w sprawach podatkowych regulują art. 138a-138o Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Przedsiębiorca, który chce ustanowić pełnomocnika uprawnionego do działania w jego imieniu we wszystkich sprawach należących do właściwości organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, udziela pełnomocnictwa ogólnego. Do reprezentowania w konkretnej sprawie podatkowej wystarczy pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne, a także zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się w formie dokumentu elektronicznego przez Portal Podatkowy. Wersję papierową można przedłożyć tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przekazanie zgłoszenia przez internet. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo pisemne - oryginał lub notarialnie poświadczony odpis - składa się do akt danej sprawy prowadzonej przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. Dopuszczalne jest, aby pełnomocnik okazał oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, a urzędnicy sporządzili urzędową kopię i dołączyli ją do akt. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa.

Rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych
Rodzaj pełnomocnictwa Druk pełnomocnictwa Opłata skarbowa Druk zawiadomienia
o zmianie/odwołaniu/
wypowiedzeniu pełnomocnictwa
ogólne PPO-1 NIE OPO-1
szczególne PPS-1 TAK OPS-1
do doręczeń PPD-1 TAK OPD-1
do podpisywania e-deklaracji UPL-1 NIE OPL-1
do podpisywania deklaracji papierowych UPL-1P TAK OPL-1P

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60