ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
28 lutego 2019 r. (czwartek) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi IFT-1R za 2018 r.28 lutego 2019 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2018 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016

Ustanowienie pełnomocnika w sprawach podatkowych

Podatnik, chcąc zlecić prowadzenie sprawy podatkowej pełnomocnikowi, musi udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa szczególnego. Upoważnienie sporządza się na urzędowym formularzu. Profesjonalnemu zastępcy - adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu organy podatkowe przekazują korespondencję na adres elektroniczny skrzynki założonej na Portalu Podatkowym lub platformie ePUAP.

Zastępca podatnika

Podatnik ma prawo powierzyć załatwianie swoich spraw podatkowych pełnomocnikowi. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Na ogół jednak do prowadzenia spraw podatkowych angażuje się profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Podatnik nie może wyręczyć się pełnomocnikiem, jeżeli charakter czynności wymaga jego osobistego działania, np. złożenia zeznań w charakterze strony postępowania.

Obecnie pełnomocnikowi można powierzyć prowadzenie spraw podatkowych na podstawie pełnomocnictwa szczególnego. Takie upoważnienie uprawnia do działania we wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, np. reprezentowania w czasie kontroli, zastępowania w toku postępowania podatkowego czy złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które raz złożone da legitymację do występowania w imieniu podatnika we wszystkich sprawach, będzie możliwe dopiero od 1 lipca 2016 r. Odrębnie wystawia się pełnomocnictwo tylko do odbioru korespondencji (PPD-1) oraz do podpisywania deklaracji podatkowych (UPL-1 lub UPL-1P).

Podatnik, ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika w tej samej sprawie, powinien wskazać jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń.

Trzy formy

Pełnomocnictwo szczególne może mieć formę pisemną, elektroniczną lub ustną. Stanowi o tym art. 138e § 2 Ordynacji podatkowej.

Upoważnienie udzielone na piśmie sporządza się na druku oznaczonym symbolem PPS-1. Składa się je - oryginał lub notarialnie poświadczony odpis - do akt danej sprawy prowadzonej przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. Dopuszczalne jest, aby pełnomocnik okazał oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, a urzędnicy sporządzili urzędową kopię i dołączyli ją do akt. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Organ podatkowy ma jednak prawo zażądać w takim przypadku urzędowego poświadczenia podpisu podatnika.


Druki PPS-1 i OPS-1 są dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Pełnomocnictwo szczególne sporządzone w formie elektronicznej należy przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu właściwego w sprawie, której ono dotyczy. Dokument musi być uwierzytelniony bezpiecznym e-podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo profilem zaufanym ePUAP. Urzędnicy w razie potrzeby drukują takie pełnomocnictwo i wydruk dołączają do akt sprawy.

Pełnomocnictwo ustne zgłasza się do protokołu. Taką formę udzielenia upoważnienia wykorzystują przede wszystkim osoby, które nie mogą się podpisać, np. z powodu choroby lub zaawansowanego wieku (chyba że pełnomocnictwo podpisze opiekun).

Ustanowienie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia o tym organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu sporządza się na formularzu OPS-1.

E-adres pełnomocnika

Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi mają obowiązek podać w pełnomocnictwie adres elektroniczny. Wynika to z faktu, że pisma doręcza się im zasadniczo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ewentualnie w siedzibie organu podatkowego). E-korespondencja jest przekazywana przez Portal Podatkowy (w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów) lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Adres elektroniczny to nie e-mail danej osoby, ale adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ administracji podatkowej. Chodzi o adres na Portalu Podatkowym lub na platformie ePUAP. Kontem założonym na Portalu Podatkowym można jednak obecnie posługiwać się w bardzo ograniczonym zakresie. Wykorzystuje się go w sprawach dotyczących karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Pozostaje więc założenie skrytki na ePUAP. Taki adres elektroniczny ma format: nazwa użytkownika/skrytka. E-mail podaje się natomiast nieobowiązkowo - jako dane kontaktowe. Służy on do mniej formalnej wymiany korespondencji, niewymagającej urzędowego poświadczenia odbioru.

Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi podają adres elektroniczny w pełnomocnictwach składanych od 1 stycznia 2016 r. Upoważnień dołączonych przed tą datą do akt prowadzonych spraw, uznanych za pełnomocnictwa szczególne, nie trzeba uzupełniać o tę informację. Korespondencja jest w tych przypadkach przekazywana zawodowym pełnomocnikom przez internet, o ile złożą wniosek o taki sposób doręczenia pism lub wyrażą na to zgodę. Pełnomocnik ustanowiony i zgłoszony przed 1 stycznia 2016 r. może także wskazać adres elektroniczny, składając PPS-1.

Dalszy pełnomocnik

Pełnomocnik może ustanowić dla swojego mocodawcy dalszych pełnomocników. Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi są do tego uprawnieni z mocy prawa. W przypadku innych zastępców takie umocowanie może wynikać z treści pełnomocnictwa lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Do ustanowienia dalszego pełnomocnictwa można wykorzystać formularz PPS-1. W takim przypadku pełnomocnik udzielający substytucji figuruje jako podmiot ustanawiający pełnomocnika (w części B i C), a dane dalszego pełnomocnika podaje się jako dane osoby uprawnionej do działania we wskazanej sprawie podatkowej (w części D).

Przykład wypełniania PPS-1(1) (informacje o pełnomocniku i zakresie pełnomocnictwa)

PPS-1

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.