ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016

Odmowa złożenia zeznań w charakterze świadka

Urząd skarbowy prowadzi w stosunku do mojego ojca postępowanie podatkowe dotyczące VAT. Pomagałem czasami ojcu w załatwianiu spraw urzędowych związanych z prowadzeniem firmy. Czy urząd skarbowy może przesłuchać mnie w charakterze świadka?

Urzędnicy prowadzący postępowanie podatkowe mają obowiązek podjąć działania niezbędne do wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy i wydania rozstrzygnięcia. Dowodem w sprawie mogą być zeznania świadków - osób znających szczegóły istotne dla ustalenia stanu faktycznego.

Organ podatkowy ma prawo wezwać na świadka każdego, kto jest zdolny do postrzegania i komunikowania swoich spostrzeżeń mową, na piśmie lub znakiem migowym. Członkowie najbliższej rodziny podatnika mogą jednak odmówić składania zeznań. Prawo takie przysługuje: małżonkowi podatnika (także po ustaniu małżeństwa), wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, powinowatym pierwszego stopnia, a także osobom pozostającym z podatnikiem w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel (również po ustaniu tego stosunku). Czytelnik (syn) nie musi więc w opisywanym przypadku zeznawać w charakterze świadka w sprawie swojego ojca dotyczącej wymiaru podatku VAT.

Osoba, która nie skorzysta z prawa odmowy złożenia zeznań, może natomiast odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy mogłaby ona narazić na odpowiedzialność karną lub karną skarbową ją albo jej bliskich (z kręgu wymienionych wcześniej członków rodziny). Świadek nie musi ponadto odpowiadać na pytania, gdy odpowiedź mogłaby spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.

Organ podatkowy, przed odebraniem zeznania, musi pouczyć świadka o prawie odmowy złożenia zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60