ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015

Odmowa przyjęcia pisma w siedzibie organu podatkowego

W czasie mojej wizyty w urzędzie skarbowym urzędnik chciał doręczyć mi decyzję określającą wysokość podatku VAT. Odmówiłem jej przyjęcia i poprosiłem o przesłanie pocztą. Zostałem poinformowany, że decyzja nie będzie do mnie wysłana, ponieważ uznaje się ją za doręczoną w dniu, w którym odmówiłem jej przyjęcia. Czy rzeczywiście tak jest?

Doręczenie przez urzędnika podatnikowi pisma w siedzibie organu podatkowego to jedna z dopuszczalnych opcji przekazania korespondencji związanej z postępowaniem podatkowym. Wynika to z art. 148 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.


Odbierający pismo potwierdza doręczenie własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.


Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o konsekwencje odmowy przyjęcia pisma doręczanego w lokalu organu podatkowego. Kwestia ta jest przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Regulacje dotyczące odmowy odebrania pisma zawiera art. 153 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesłanego pisma, zwraca się je nadawcy wraz z adnotacją o odmowie i datą tego zdarzenia. Korespondencję włącza się do akt sprawy. W takim przypadku pismo uznaje się za doręczone w dniu odmowy przyjęcia go przez adresata.

Zapadły wyroki, w których orzekano, że opisane regulacje stosuje się w przypadku niewyrażenia przez podatnika zgody na odbiór pisma w siedzibie organu podatkowego. Pismo uważa się za doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia (por. wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1905/08). Przeciwnicy tej opcji argumentują, że pisma nieodebranego w siedzibie organu podatkowego nie można traktować jako doręczonego, ponieważ nie było nadane, a po bezskutecznej próbie przekazania adresatowi nie zostanie zwrócone nadawcy. Te elementy są niezbędne, aby mówić o fikcji doręczenia nieprzyjętej korespondencji (por. wyrok NSA z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1529/13).

To, czy w sytuacji przedstawionej w pytaniu decyzję nieodebraną przez podatnika w urzędzie skarbowym można uznać za doręczoną, jest więc dyskusyjne. Konsekwencją przegrania ewentualnego sporu z fiskusem byłaby natomiast utrata możliwości weryfikacji i zmiany niekorzystnego rozstrzygnięcia z powodu upływu terminu do wniesienia odwołania. Aby tego uniknąć, podatnik powinien udać się po decyzję do urzędu skarbowego, a termin do złożenia odwołania (14 dni) liczyć od dnia odmowy jej przyjęcia (a nie faktycznego odebrania).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60