ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015

Odmowa wglądu do akt sprawy

Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące wymiaru podatku dochodowego za 2012 r. Chciałem przejrzeć i skopiować akta sprawy. Urzędnicy nie udostępnili mi jednak wszystkich dokumentów, tłumacząc odmowę interesem publicznym. Czy mają do tego prawo?

TAK. Akta sprawy są jawne dla strony postępowania podatkowego. Podatnik powinien mieć zapewniony do nich dostęp w trakcie całego postępowania podatkowego, a także po jego zakończeniu. Akta sprawy wolno przeglądać oraz sporządzać z nich notatki, kopie i odpisy. Można także żądać od organu podatkowego uwierzytelnienia odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów.

Nie wszystkie materiały znajdujące się w aktach sprawy są jednak udostępniane. Podatnik nie uzyska dostępu do dwóch kategorii dokumentów: zawierających informacje niejawne oraz wyłączonych z akt sprawy przez organ podatkowy ze względu na interes publiczny. Takie ograniczenia wynikają z art. 179 § 1 Ordynacji podatkowej.

Informacje niejawne to takie, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Polski albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne (niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania). Oznacza się je klauzulami: ściśle tajne, tajne, poufne lub zastrzeżone (por. ustawę o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228 ze zm.). Odmowę udostępnienia dokumentów ze względu na interes publiczny należy natomiast rozpatrywać jako nakaz respektowania wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak: sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej, również dobro osób trzecich niebędących stroną w toczącym się postępowaniu podatkowym (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 202/15).

Odmowa umożliwienia podatnikowi zapoznania się z dokumentami zawierającymi informacje niejawne lub wyłączonymi ze względu na interes publiczny, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, a także uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w formie postanowienia. Jeżeli w opisywanym przypadku podatnik nie dostał takiego rozstrzygnięcia, a jedynie otrzymał ustną odmowę wglądu do interesujących go materiałów, powinien na piśmie wystąpić o udostępnienie akt. Postanowienie wydane w tym zakresie przez urząd skarbowy można bowiem zakwestionować w trybie kontroli instancyjnej i sądowoadministracyjnej. Oznacza to, że najpierw można wnieść na nie zażalenie do izby skarbowej. Jeżeli nie przyniesie to zmiany stanowiska fiskusa, podatnik ma prawo złożyć skargę do sądu administracyjnego.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60