ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015

Pełnomocnictwo dla małżonka podatnika

Urząd skarbowy prowadzi wobec mojego męża postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego za 2013 r. Mąż musi wyjechać na miesiąc. Czy w tym czasie mogę go zastępować w postępowaniu podatkowym, np. odpowiadać na pisma?

Osoba, która reprezentuje podatnika w postępowaniu podatkowym, musi zasadniczo legitymować się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, zgłoszonym ustnie do protokołu albo sporządzonym w postaci dokumentu elektronicznego.

Małżonek podatnika może tylko incydentalnie działać bez oficjalnego upoważnienia. Przewiduje to art. 137 § 3a Ordynacji podatkowej. Urzędnicy mogą nie żądać pełnomocnictwa od małżonka podatnika, jeżeli występuje on w poszczególnych kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku postępowania podatkowego, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do działania w imieniu podatnika.

Małżonkowi wolno występować jako domniemany pełnomocnik podatnika tylko w jednostkowych czynnościach procesowych, dotyczących mało istotnych kwestii, a nie w całej sprawie. Charakter tego zastępstwa wyklucza udzielanie wyjaśnień czy wniesienie odwołania od decyzji. Żona, która w opisywanym przypadku chciałaby w pełnym zakresie reprezentować męża w postępowaniu podatkowym podczas jego nieobecności, powinna mieć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnikiem można ustanowić dowolną osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną. Nie ma zatem przeszkód, aby mąż udzielił pełnomocnictwa żonie. Fakt ustanowienia pełnomocnika trzeba zgłosić organowi podatkowemu - z reguły przedkłada się do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60