ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki z o.o.

Spółka z o.o., której jestem wspólnikiem, ma zaległości podatkowe. Nie jest w stanie ich uregulować. Czy urząd skarbowy może domagać się ode mnie spłaty zadłużenia?

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki z o.o.
rys. Odpowiedzialność wspólników za długi spółki z o.o.

Spółka z o.o. odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe wynikające z faktu bycia podatnikiem lub płatnikiem. Stanowi tak art. 26art. 30 § 3 Ordynacji podatkowej.

Długi niewypłacalnej spółki z o.o. mogą być jednak zmuszone przejąć osoby uprawnione do reprezentowania i prowadzenia jej spraw: członkowie zarządu. Przesłanki przeniesienia na nich odpowiedzialności określa art. 116 Ordynacji podatkowej.

Członkowie zarządu muszą liczyć się ze spłatą zaległości podatkowych z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. Odpowiadają także za powstałe w tym okresie zaległości traktowane na równi z zaległościami podatkowymi, np. nienależnie otrzymane zwroty podatków. Egzekucja długów z majątku spółki z o.o. musi przy tym okazać się w całości lub w części bezskuteczna.

Członek zarządu uwolni się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo że nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku lub niewszczęcie postępowania. Taki sam skutek przyniesie wskazanie mienia spółki z o.o., z którego egzekucja umożliwi spłatę zaległości podatkowych w znacznej części.

Zarząd spółki z o.o. może być jedno- lub wieloosobowy. Członkami zarządu mogą być osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Zastrzega się, że mają to być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione. Funkcji członka zarządu nie mogą jednak pełnić skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Chodzi m.in. o przestępstwa przeciwko mieniu, ochronie informacji, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Urząd skarbowy może więc przenieść odpowiedzialność za podatki niezapłacone przez spółkę z o.o. na wspólników tylko wtedy, gdy są lub byli jednocześnie członkami zarządu. Jeżeli w takiej sytuacji jest osoba, o której mowa w pytaniu, powinna liczyć się ze spłatą zaległości podatkowych powstałych za jej "kadencji". Przeniesienie na nią odpowiedzialności jest oczywiście uzależnione od spełnienia wcześniej opisanych przesłanek wskazanych w art. 116 Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy orzeka w formie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za cudze zaległości podatkowe.

Odmienne zasady odpowiedzialności obowiązują w przypadku spółki z o.o. w organizacji nieposiadającej zarządu. Za zaległości podatkowe odpowiada jej pełnomocnik, ale jeżeli nie został on powołany - wspólnicy. Ponoszą oni odpowiedzialność na analogicznych zasadach jak członkowie zarządu.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60