ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021

Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty podatku PIT za 2020 r.

Nadpłatę wykazaną w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego podatnicy coraz częściej chcą otrzymywać na rachunek bankowy, a nie przekazem pocztowym lub w formie wypłaty w kasie. To nie tylko efekt pandemii COVID-19. Z przelewem nie wiążą się dodatkowe koszty, a pieniądze można mieć do swojej dyspozycji szybciej niż w przypadku zwrotu w gotówce.

Przelew lub gotówka

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych może być przelana na konto, zwrócona przekazem pocztowym lub wypłacona w kasie.


Darmowy program PIT Gofin 2020 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Przelewem można otrzymać każdą, nawet kilkuzłotową, nadpłatę podatku. Urząd skarbowy musi jednak znać aktualny rachunek bankowy lub w SKOK. Podatnik ma być posiadaczem lub współposiadaczem konta. Nadpłata podatku wynikająca ze wspólnego zeznania podatkowego małżonków może trafić na rachunek indywidualny jednego z nich lub wspólny. Konto można wskazać w zeznaniu podatkowym. Taka opcja jest w PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37 za 2020 r. Innym sposobem podania rachunku jest złożenie formularza zgłoszeniowego w trybie właściwym dla swojego statusu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG czynią to w ramach wniosku CEIDG-1. Pozostałe osoby, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, składają NIP-7, a wszyscy inni - ZAP-3.

Osobie, która nie wskaże rachunku, nadpłata podatku zwracana jest w gotówce. Standardowo w takim przypadku stosuje się przekaz pocztowy. Podatnik nie musi składać wniosku o zastosowanie tej formy zwrotu. Nadpłata podatku przesłana przekazem pocztowym pomniejszana jest jednak o koszty jej zwrotu. Jeżeli podatnik nie chce otrzymać pieniędzy przekazem pocztowym, pozostaje mu ich wypłata w kasie, ale dokonuje się tego na żądanie. Odpowiedni wniosek można zamieścić w zeznaniu podatkowym w części przeznaczonej na podanie informacji uzupełniających. Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 23,20 zł (dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym). Zwrot takiej kwoty nie może być dokonany przekazem pocztowym. Jeżeli podatnik nie wskaże konta, na jakie ma być ona zwrócona, wypłata następuje w kasie.

Dwa terminy

Termin otrzymania nadpłaty podatku dochodowego zależy od formy złożenia zeznania podatkowego. Wynika tak z art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji podatkowej.

Nadpłata podatku wykazana w zeznaniu podatkowym przesłanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega zwrotowi w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia (przykład 1). Osoby, które przekażą rozliczenie w formie papierowej, mogą czekać na zwrot nadpłaty do 3 miesięcy (przykład 2). Termin ustalony w dniach liczy się od dnia następującego po dniu złożenia zeznania podatkowego. Upływa o północy ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni. Termin określony w miesiącach kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu (45-dniowego lub 3-miesięcznego) wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Należy jednocześnie pamiętać, że PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 za 2020 r. składa się od 15 lutego 2021 r. Zeznanie podatkowe przekazane przed tym dniem uznaje się za złożone 15 lutego 2021 r. Dzień ten wyznacza więc początek biegu terminu zwrotu nadpłaty podatku wykazanej w rozliczeniu złożonym przed 15 lutego 2021 r. (przykład 3).

Termin 45-dniowy obowiązuje niezależnie od tego, czy podatnik samodzielnie złoży zeznanie podatkowe przez internet (wypełniając odpowiedni interaktywny formularz zamieszczony na Portalu Podatkowym lub używając sprawdzonego programu komercyjnego), czy skorzysta z usługi Twój e-PIT. Trzeba jednak pamiętać o zasadach obliczania tego terminu w przypadku automatycznej akceptacji PIT-37 za 2020 r. złożonego w ramach usługi Twój e-PIT. Jeżeli do 30 kwietnia 2021 r. podatnik nie skorzysta z udostępnionego rozliczenia ani nie przekaże samodzielnie sporządzonego zeznania podatkowego, PIT-37 za 2020 r. przygotowany w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie uznany za złożony w dniu 30 kwietnia 2021 r. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia będzie biegł od 1 maja 2021 r.

Spłata długów

Nadpłata wykazana w zeznaniu podatkowym nie zawsze trafia do podatnika. Może posłużyć do uregulowania zobowiązań - nie tylko wobec fiskusa.

Nadpłata podatku podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik nie ma takich obciążeń, nadpłata jest mu zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe. Określa tak art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej. Regulacje te stosuje się także do nadpłaty podatku dochodowego przysługującej małżonkom. Wierzytelność o jej zwrot jest solidarna. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do otrzymania całej wspólnej nadpłaty podatku dochodowego, a urząd skarbowy może ją zwrócić dowolnie wybranemu małżonkowi. Jeżeli więc mający otrzymać całą nadpłatę posiada zaległości podatkowe, podlega ona zarachowaniu na te zaległości podatkowe. Urzędowi skarbowemu wolno zaliczyć nadpłatę podatku dochodowego będącą rezultatem łącznego opodatkowania dochodów małżonków na poczet zobowiązań podatkowych tylko jednego z małżonków, np. z tytułu VAT. Korzystanie z preferencyjnej formy opodatkowania nie może stanowić ucieczki przed realizacją zobowiązań podatkowych ciążących na małżonkach.

Zwrot podatku - jako wierzytelność przysługująca podatnikowi wobec organu podatkowego - może zostać również zajęta na pokrycie długów dochodzonych w trybie egzekucji sądowej (np. alimentów) lub administracyjnej (np. mandatów za wykroczenia drogowe). Priorytet posiadają jednak niezapłacone należności podatkowe. W razie egzekucyjnego zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, zaliczenie jej na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia.

Przykład 1

Podatnik wykazał w PIT-36 za 2020 r. nadpłatę podatku dochodowego. Zeznanie podatkowe złożył przez internet 22 lutego 2021 r. (data wskazana w UPO). Termin zwrotu nadpłaty podatku wynosi 45 dni i upłynie 8 kwietnia 2021 r.


Przykład 2

Małżonkowie złożyli PIT-37 za 2020 r. w urzędzie skarbowym w formie papierowej 19 lutego 2021 r. W rozliczeniu wykazali nadpłatę podatku. Termin jej zwrotu wynosi 3 miesiące i upłynie 19 maja 2021 r.


Przykład 3

Podatnik przesłał PIT-37 za 2020 r. przez internet 10 lutego 2021 r. Termin zwrotu nadpłaty wykazanej w tym zeznaniu podatkowym wynosi 45 dni, ale liczy się go od 15 lutego 2021 r. Upłynie więc 1 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.