ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (904) z dnia 6.09.2012

Spłata podatku dochodowego nadwyżką VAT

W deklaracji VAT-7 za sierpień 2012 r. powstanie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą wykażę do zwrotu w terminie 60 dni. Chciałbym tą nadwyżką uregulować zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień 2012 r. W jakim terminie nastąpi zaliczenie nadwyżki VAT: z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot, czy z chwilą upływu 60-dniowego terminu zwrotu?

Do zwrotu podatku VAT stosuje się odpowiednio zasady zaliczania nadpłat na spłatę zobowiązań podatkowych. Wynika to z art. 76b Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w VAT, zadeklarowana przez podatnika do zwrotu na rachunek bankowy, podlega z urzędu zarachowaniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej, oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W przypadku braku takich zobowiązań urząd skarbowy dokonuje zwrotu VAT. Podatnik może jednak złożyć wniosek o zaliczenie należnej mu kwoty - w całości lub w części - na przyszłe podatki.

Decydując się na spłatę zaliczki na podatek dochodowy nadwyżką VAT, trzeba pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji, zwłaszcza wówczas gdy składana jest ona za pośrednictwem poczty. Zaliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych następuje bowiem z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot. Przy czym dniem złożenia deklaracji jest dzień, w którym wpłynie ona do urzędu skarbowego. Podatnik, który zamierza nadać deklarację za pośrednictwem Poczty Polskiej w ostatnim dniu terminu, musi liczyć się z tym, że dniem złożenia deklaracji jest dzień, w którym urząd skarbowy faktycznie ją otrzyma. Sądy administracyjne są w tym zakresie zgodne, że "złożenie" deklaracji jest tożsame z pojęciem jej nadania, ale tylko dla potrzeb ustalania zachowania terminu, a nie dla definiowania "złożenia deklaracji". Jeżeli zaś chodzi o złożenie pisma w sensie daty, od której może działać organ, istotna jest data faktycznego wpływu pisma (deklaracji) do urzędu (por. prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 1017/10).


Zaliczenie nadwyżki VAT następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku.


W omawianej sytuacji zaliczenie nadwyżki VAT za sierpień 2012 r. na zaliczkę na podatek dochodowy za ten sam miesiąc nastąpi z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot VAT, niezależnie od terminu w jakim on przysługuje.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60