ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (904) z dnia 6.09.2012

Spłata podatku dochodowego nadwyżką VAT

W deklaracji VAT-7 za sierpień 2012 r. powstanie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą wykażę do zwrotu w terminie 60 dni. Chciałbym tą nadwyżką uregulować zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień 2012 r. W jakim terminie nastąpi zaliczenie nadwyżki VAT: z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot, czy z chwilą upływu 60-dniowego terminu zwrotu?

Do zwrotu podatku VAT stosuje się odpowiednio zasady zaliczania nadpłat na spłatę zobowiązań podatkowych. Wynika to z art. 76b Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w VAT, zadeklarowana przez podatnika do zwrotu na rachunek bankowy, podlega z urzędu zarachowaniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej, oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W przypadku braku takich zobowiązań urząd skarbowy dokonuje zwrotu VAT. Podatnik może jednak złożyć wniosek o zaliczenie należnej mu kwoty - w całości lub w części - na przyszłe podatki.

Decydując się na spłatę zaliczki na podatek dochodowy nadwyżką VAT, trzeba pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji, zwłaszcza wówczas gdy składana jest ona za pośrednictwem poczty. Zaliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych następuje bowiem z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot. Przy czym dniem złożenia deklaracji jest dzień, w którym wpłynie ona do urzędu skarbowego. Podatnik, który zamierza nadać deklarację za pośrednictwem Poczty Polskiej w ostatnim dniu terminu, musi liczyć się z tym, że dniem złożenia deklaracji jest dzień, w którym urząd skarbowy faktycznie ją otrzyma. Sądy administracyjne są w tym zakresie zgodne, że "złożenie" deklaracji jest tożsame z pojęciem jej nadania, ale tylko dla potrzeb ustalania zachowania terminu, a nie dla definiowania "złożenia deklaracji". Jeżeli zaś chodzi o złożenie pisma w sensie daty, od której może działać organ, istotna jest data faktycznego wpływu pisma (deklaracji) do urzędu (por. prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 1017/10).


Zaliczenie nadwyżki VAT następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku.


W omawianej sytuacji zaliczenie nadwyżki VAT za sierpień 2012 r. na zaliczkę na podatek dochodowy za ten sam miesiąc nastąpi z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot VAT, niezależnie od terminu w jakim on przysługuje.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60