ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017

Układ ratalny z urzędem skarbowym

Zalegam z zapłatą podatku wykazanego w PIT-37 za 2016 r. Oszczędności i większość bieżących dochodów z pensji przeznaczam na rehabilitację żony. Chciałbym uzyskać rozłożenie zapłaty zaległości podatkowej na raty. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać taką pomoc?

Urząd skarbowy może, na wniosek podatnika, rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Taka ulga stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach. Podatnik musi wykazać, że za jej przyznaniem przemawia jego ważny interes lub interes publiczny.

Nie ma ustawowej definicji "ważnego interesu podatnika" i "interesu publicznego". Nie istnieje katalog okoliczności, zdarzeń czy powodów, którymi należy kierować się przy udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego. Obowiązek wykazania istnienia przesłanek uzasadniających zawarcie układu ratalnego spoczywa na podatniku. Musi on nie tylko odpowiednio uzasadnić wniosek, ale również przedłożyć dowody na poparcie przedstawionych argumentów, np. wyciągi z rachunków bankowych, dokumenty potwierdzające konieczność ponoszenia wydatków na leczenie i rehabilitację, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy opieki społecznej. Urzędy skarbowe wymagają ponadto złożenia oświadczenia o stanie majątkowym oraz podania składników mienia mogących być przedmiotem zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej. Urzędnicy analizują uzasadnienie zawarte we wniosku i oceniają przedstawione dowody. W razie wątpliwości mogą wezwać podatnika do uzupełnienia podania, złożenia wyjaśnień czy dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Decyzja w sprawie rozłożenia zapłaty zaległości podatkowej na raty ma charakter uznaniowy. Urząd skarbowy może, ale nie musi udzielić takiej ulgi, chociażby stwierdził istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Wyboru może dokonać z uwzględnieniem różnych kryteriów: sytuacji ekonomicznej, dotychczasowej postawy podatnika w zakresie wywiązywania się z zobowiązań podatkowych, okoliczności powstania zaległości podatkowej, zakresu wnioskowanej ulgi itp. (por. wyrok NSA z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2620/15). Uznaniowość nie oznacza jednak przyzwolenia na podjęcie decyzji w oderwaniu od okoliczności sprawy. Wybór określonego rozstrzygnięcia nie może być dokonany z rażącym naruszeniem zasady sprawiedliwości, wskutek uwzględnienia oczywiście nieistotnych lub nielogicznych kryteriów czy na podstawie fałszywych przesłanek (por. wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3615/14).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60