ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Oprocentowanie nadpłaty z PIT za 2016 r.

PIT-37 za 2016 r. złożyłem 2 maja 2017 r. W lipcu 2017 r. otrzymałem wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia korekty zeznania podatkowego. Okazało się, że popełniłem błąd rachunkowy, po poprawieniu którego kwota nadpłaty podatku dochodowego zmniejszyła się o kilka złotych. Zeznanie podatkowe skorygowałem, ale nadpłaty do tej pory nie otrzymałem. Czy przysługują mi odsetki za zwłokę?

Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi zasadniczo 3 miesiące od dnia złożenia zeznania podatkowego. Wynika tak z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

Termin zwrotu nadpłaty może jednak wydłużyć się w związku z dokonaniem korekty zeznania podatkowego. Korekta często jest efektem weryfikacji rozliczenia przeprowadzonej przez urząd skarbowy w ramach czynności sprawdzających. Wykryte uchybienia - błędy rachunkowe, oczywiste omyłki lub nieprawidłowości wynikające ze sporządzenia zeznania podatkowego niezgodnie z wymogami formalnymi - mogą być od razu poprawione przez urząd skarbowy lub podatnika. Urzędowa korekta jest dozwolona tylko wtedy, gdy w wyniku modyfikacji lub uzupełnień zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty czy straty nie przekracza 5.000 zł. Jeżeli urząd skarbowy nie może w tym trybie usunąć stwierdzonych nieprawidłowości, zwraca się do podatnika o skorygowanie zeznania podatkowego. Termin zwrotu nadpłaty podatku po korekcie dokonanej przez podatnika wynosi 3 miesiące od jej złożenia. Stanowi o tym art. 77 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Przykładowo, jeżeli w omawianym przypadku podatnik złożył korektę zeznania podatkowego 25 lipca 2017 r., termin zwrotu nadpłaty (3 miesiące) biegnie od tego dnia i upłynie z dniem 25 października 2017 r.

Nadpłata przekazana z opóźnieniem podlega oprocentowaniu. Należy się ono podatnikowi w wysokości równej odsetkom za zwłokę naliczonym od zaległości podatkowych według stawki podstawowej. Stawka tych odsetek wynosi obecnie 8%. Oprocentowanie w związku z nieterminowym przekazaniem nadpłaty po skorygowaniu zeznania podatkowego przez podatnika w ramach czynności sprawdzających naliczane jest od dnia złożenia korekty do dnia zwrotu nadpłaty (ewentualnie do dnia zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych, albo złożenia wniosku o zarachowanie na przyszłe podatki).


Oprocentowaniu nie podlegają nadpłaty nieprzekraczające 23,20 zł.

 

Termin zwrotu nadpłaty przez organ podatkowy
Forma zwrotu nadpłaty Dzień zwrotu nadpłaty
przelew na konto podatnika dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu
przekaz pocztowy dzień nadania przekazu pocztowego
wypłata gotówki w kasie organu podatkowego dzień wypłacenia nadpłaty w kasie lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60