ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017

Zwrot VAT w spółce cywilnej

Spółka cywilna wykaże w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 r. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Wspólnicy chcieliby zadeklarować tę kwotę do zwrotu na rachunek bankowy i złożyć wniosek o zaliczenie jej na poczet swoich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy mogą to zrobić?

Zwrot VAT w spółce cywilnej
rys. Zwrot VAT w spółce cywilnej

TAK. Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, ma prawo wystąpić o jej zwrot na swój rachunek bankowy.

Zwrot VAT podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W razie braku takich obciążeń podatnik otrzymuje zwrot, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe.

Zwrot VAT należny spółce cywilnej, występującej jako samodzielny podmiot na gruncie rozliczeń VAT, może być zaliczony na poczet zobowiązań podatkowych wspólników. Wynika to z art. 76 § 3 pkt 2 w zw. z art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej. Nie ma zatem przeszkód, aby w omawianym przypadku nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana przez spółkę cywilną w deklaracji do zwrotu na rachunek bankowy została zaliczona na poczet zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólników. Takie zarachowanie w przypadku istniejącej spółki cywilnej wymaga zgody wszystkich wspólników.


Druk wniosku o zaliczenie zwrotu VAT na zobowiązania wspólników spółki cywilnej jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60