ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017

Okres przechowywania dokumentów po likwidacji firmy

Spółka z o.o. jest w stanie likwidacji. Jak długo po zakończeniu likwidacji należy przechowywać dokumenty związane z jej rozliczeniami podatkowymi (CIT, VAT, poborem PIT)?

Księgi podatkowe i dokumenty związane z ich prowadzeniem trzeba dla celów podatkowych przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego one dotyczą, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Określa tak art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia wydłuża się jednak, jeżeli jego bieg nie rozpocznie się, np. w związku z rozłożeniem spłaty zaległości podatkowej na raty, będzie zawieszony, np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego, lub zostanie przerwany, np. w wyniku ogłoszenia upadłości. Okoliczności powodujące takie modyfikacje są wskazane w art. 70 § 2-8 oraz art. 70a Ordynacji podatkowej. Dłuższy okres archiwizacji dokumentów mogą ponadto przewidywać poszczególne ustawy podatkowe. Przykładowo podmioty zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych mają obowiązek przechowywać ewidencję transakcji objętych tą procedurą przez 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług. Stanowi o tym art. 130d ust. 3art. 134 ust. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Likwidacja czy rozwiązanie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej nie zwalnia z obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej. Dokumentację rozwiązanej spółki z o.o. - księgi podatkowe, dokumenty związane z ich prowadzeniem, a także dokumenty odnoszące się do poboru podatku wykonywanego w ramach pełnienia funkcji płatnika - trzeba zachować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania, którego ona dotyczy. Podmiot dokonujący likwidacji ma obowiązek zawiadomić na piśmie właściwy urząd skarbowy o miejscu przechowywania dokumentacji podatkowej. Należy to zrobić nie później niż w ostatnim dniu istnienia spółki z o.o. (art. 32 § 1aart. 86 § 2 Ordynacji podatkowej).

Dokumentację można zniszczyć dopiero po upływie okresu obligatoryjnego jej przechowywania. Wyjątek stanowią dokumenty związane z poborem podatków, np. dochodowego od wynagrodzeń pracowników. Należy je po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przekazać podatnikom. Dopiero jeżeli okaże się to niemożliwe, dokumenty podlegają zniszczeniu.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60