ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017

Termin zwrotu nadpłaty po korekcie zeznania podatkowego

W PIT-37 za 2016 r., który złożyłam miesiąc temu, wykazałam nadpłatę podatku dochodowego. Nadpłata nie została mi zwrócona. Urząd skarbowy przysłał mi wezwanie do złożenia korekty rozliczenia. W wyniku korekty nadpłata zmniejszyła się o kilkanaście złotych. W jakim terminie zostanie ona zwrócona?

Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi zasadniczo 3 miesiące od dnia złożenia zeznania podatkowego. Stanowi tak art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

Termin zwrotu nadpłaty może jednak wydłużyć się w związku z dokonaniem korekty rozliczenia. Korekta często jest efektem weryfikacji zeznania podatkowego przeprowadzonej przez urząd skarbowy w trybie czynności sprawdzających. Wykryte wówczas uchybienia mogą być od razu poprawione przez urząd skarbowy lub podatnika. Urząd skarbowy ma prawo nanieść zmiany w rozliczeniu w ograniczonym zakresie. Może usunąć błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki oraz nieprawidłowości wynikające ze sporządzenia zeznania podatkowego niezgodnie z wymogami formalnymi, o ile w wyniku naniesionych poprawek lub uzupełnień zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty czy straty nie przekroczy 5.000 zł. Podatnikowi doręczana jest uwierzytelniona kopia skorygowanego w tym trybie zeznania podatkowego. Otrzymuje ją wraz z informacją o związanej z korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty czy straty albo informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy urząd skarbowy nie może usunąć stwierdzonych nieprawidłowości ze względu na ich charakter lub zakres, zwraca się do podatnika o złożenie niezbędnych wyjaśnień i skorygowanie zeznania podatkowego. Wskazuje przy tym przyczyny, z powodu których dane zawarte w rozliczeniu budzą wątpliwości.

Korekta zeznania podatkowego, o której mowa w pytaniu, została dokonana przez podatnika na wezwanie urzędu skarbowego w ramach czynności sprawdzających. W takim przypadku termin zwrotu nadpłaty podatku wynosi 3 miesiące od dnia skorygowania rozliczenia. Wynika to z art. 77 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Termin określony w miesiącach mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca.

Nadpłata niezwrócona w ustawowym terminie podlega oprocentowaniu. Przysługuje ono w wysokości równej odsetkom za zwłokę naliczonym według stawki podstawowej pobieranym od zaległości podatkowych (stawka ta wynosi obecnie 8%). W omawianym przypadku, czyli niezwrócenia nadpłaty podatku w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez podatnika w ramach czynności sprawdzających korekty zeznania podatkowego, oprocentowanie przysługuje za okres od dnia skorygowania rozliczenia do dnia zwrotu nadpłaty (ewentualnie do dnia zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych, albo złożenia wniosku o przeksięgowanie na przyszłe podatki). Oprocentowanie nie przysługuje, gdy opóźnienie dotyczy nadpłaty, której wysokość nie przekracza 23,20 zł.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60