ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017

Zwrot nadpłaty przekazem pocztowym

Starsze małżeństwo rozlicza się wspólnie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (składając PIT-37). Nadpłatę wynikającą z zeznania podatkowego, wynoszącą 500 zł, małżonkowie chcą otrzymać przekazem pocztowym. Nie posiadają bowiem rachunku bankowego (wspólnego lub indywidualnych). W jaki sposób powinni zgłosić urzędowi skarbowemu, że nadpłatę podatku chcą otrzymać przekazem pocztowym?

Zwrot nadpłaty podatku przekazem pocztowym
rys. Zwrot nadpłaty podatku przekazem pocztowym

Efektem łącznego opodatkowania dochodów przez małżonków może być napłata podatku dochodowego od osób fizycznych. Wierzytelność o zwrot tej kwoty jest solidarna. Stanowi tak art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej.

Do wierzytelności o zwrot "wspólnej" nadpłaty stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o wierzytelnościach cywilnoprawnych. Wynika z nich, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z wierzycieli solidarnych, a przez zaspokojenie któregokolwiek z nich dług wygasa względem wszystkich. Dłużnik ma prawo spełnić świadczenie, według swego wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzycieli. Urząd skarbowy może więc zwrócić "wspólną" nadpłatę podatku dochodowego jednemu małżonkowi, co powoduje wygaśnięcie wierzytelności drugiego.

Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej nadpłata może być przelana na konto, zwrócona przekazem pocztowym albo wypłacona w kasie urzędu skarbowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową. Wynika to z art. 77b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy zwraca nadpłatę w pierwszej kolejności przelewem na konto wskazane przez podatnika (zgłoszone w trybie właściwym dla jego statusu ewidencyjnego), a jeżeli okaże się to niemożliwe - przekazem pocztowym. Wypłaty pieniędzy w kasie dokonuje się natomiast na żądanie podatnika. Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 23,20 zł (dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym). Taka kwota może być przelana na konto, ale jeżeli podatnik go nie wskaże, wypłata następuje w kasie. Przekaz pocztowy jest w tym przypadku wykluczony.

Małżonkowie, o których mowa w pytaniu, chcą przekazem pocztowym otrzymać nadpłatę wynikającą z ich wspólnego zeznania podatkowego za 2016 r. Nie muszą składać w tej sprawie wniosku. Urząd skarbowy bez wniosku przekaże im pieniądze przekazem pocztowym. Nadpłata przekracza 23,20 zł, a nie ma możliwości zwrotu jej w formie bezgotówkowej. Małżonkowie nie zgłosili bowiem urzędowi skarbowemu żadnego konta (nie posiadają wspólnego lub indywidualnych rachunków bankowych). Należy jednak pamiętać, że nadpłata zwracana przekazem pocztowym pomniejszana jest o koszty jej zwrotu.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60