ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Intercyza a odpowiedzialność podatkowa małżonków

Mój przyszły mąż i ja prowadzimy odrębne działalności gospodarcze. Przed zawarciem związku małżeńskiego planujemy podpisać intercyzę. Czy mimo to mogę odpowiadać za ewentualne zaległości podatkowe męża powstałe po ślubie?

Podatnik odpowiada, co do zasady, całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Stanowi tak art. 26 Ordynacji podatkowej.

Podatnik, który jest w związku małżeńskim, odpowiada za zobowiązania podatkowe majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym swoim i małżonka. Finansowe konsekwencje posiadania zaległości podatkowych przez jednego z małżonków mogą więc ponieść oboje. Należy jednak zaznaczyć, że małżonek podatnika nie jest podatnikiem, a jedynie odpowiada majątkiem wspólnym za zobowiązania podatkowe podatnika. Jego odpowiedzialność wynika z długu małżonka-podatnika i ograniczona jest do majątku wspólnego. Majątek wspólny to przedmioty i prawa nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub jednego z nich, np. pobrane pensje, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego. Zaległości podatkowe nie mogą być ściągnięte z majątku osobistego małżonka podatnika. Są to m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez małżonka przed zalegalizowaniem związku, prawa autorskie, spadki.

Wspólność majątkowa łączy małżonków z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, chyba że zdecydują się na wprowadzenie ustroju umownego, np. ustanowienie rozdzielności majątkowej. Umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową można zawrzeć przed lub po ślubie. Skutki prawne wyłączenia ustawowej wspólności majątkowej nie odnoszą się jednak do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy. Przed odpowiedzialnością za przyszłe zobowiązania podatkowe współmałżonka najskuteczniej chroni intercyza zawarta przed ślubem, która w czasie trwania małżeństwa nie zostanie rozwiązana lub zmieniona.


Umowa o rozdzielności majątkowej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.


Małżonek, mimo zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej, odpowiada za długi współmałżonka mającego własną firmę, jeżeli pomaga w jej prowadzeniu, osiągając z tego tytułu korzyści. Odpowiedzialność obejmuje zaległości podatkowe wynikające z działalności gospodarczej powstałe w okresie stałego współdziałania w jej wykonywaniu. Przewiduje to art. 111 Ordynacji podatkowej. Małżonek odpowiada za takie zaległości podatkowe do wysokości uzyskanych korzyści. Odpowiedzialność nie obejmuje przy tym należności niepobranych przez przedsiębiorcę związanych z pełnieniem przez niego funkcji płatnika lub inkasenta, z wyjątkiem kwot niepobranych od jego najbliższych, m.in. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa.

Czytelniczka - poza podpisaniem przed ślubem umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, która w czasie trwania małżeństwa nie zostanie rozwiązana lub zmieniona - nie powinna więc także współdziałać z mężem w prowadzeniu jego działalności gospodarczej, osiągając z tego tytułu korzyści.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60