ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016

Zaliczenie zwrotu podatku na sporną zaległość podatkową

Urząd skarbowy wydał decyzję określającą mi wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. Odwołałem się od niej. Czy urząd skarbowy może zaliczyć na spłatę zaległości podatkowej wynikającej z tej decyzji zwrot VAT wykazany przeze mnie w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2016 r.?

Zwrot podatku podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Wynika to z art. 76 § 1 w zw. z art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej.

Zaliczenie zwrotu na zaległość podatkową wynikającą z decyzji to forma realizacji tej decyzji. Decyzja nieostateczna, nakładająca na adresata obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega natomiast realizacji - chyba że zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Taka zasada została zapisana w art. 239a Ordynacji podatkowej. Podatnik, odwołując się od decyzji urzędu skarbowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego, może wstrzymać się z uiszczeniem wynikającej z niej zaległości podatkowej do czasu rozpatrzenia sprawy przez izbę skarbową i wydania przez nią rozstrzygnięcia utrzymującego obowiązek zapłaty określonej kwoty. Urzędowi skarbowemu nie wolno podjąć żadnych działań zmierzających do uzyskania kwoty wynikającej z nieostatecznej decyzji. Nie może więc z urzędu dokonać zaliczenia zwrotu podatku na sporną zaległość podatkową. Dochodzenie jej jest dopuszczalne tylko w przypadku nadania nieostatecznemu rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności. Takie rozwiązanie wolno jednak stosować w wyjątkowych sytuacjach. Urzędnicy muszą uprawdopodobnić, że zobowiązanie podatkowe wynikające z nieostatecznej decyzji nie zostanie w przyszłości wykonane z powodu krótkiego okresu do upływu jego terminu przedawnienia, trudnej sytuacji finansowej podatnika czy wyzbywania się przez niego majątku znacznej wartości.

Zarachowanie zwrotu na zaległość podatkową wynikającą z nieostatecznej decyzji, nieopatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, jest natomiast dozwolone na wniosek podatnika. Podatnik może bowiem dobrowolnie uregulować kwotę wynikającą z nieostatecznego rozstrzygnięcia. Zaliczenie zwrotu podatku na zaległość podatkową następuje odpowiednio z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku lub korekty takiej deklaracji.

"(...) zaliczenie nadpłaty należy uznać za jedną z form »wykonania decyzji« nakładającej na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (...). Nie można bowiem ignorować faktu, że rezultatem dokonania takiego zaliczenia na podstawie wskazanych przepisów jest doprowadzenie do wygaśnięcia zaległości".

Wyrok NSA z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 1904/13

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60