ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016

Zasady zaokrąglania odsetek podatkowych

Nie uiściłem w terminie płatności podatku wykazanego w deklaracji VAT-7 za maj 2016 r. Odsetki za zwłokę od tej zaległości wynoszą na dzień wpłaty 45,50 zł. W jaki sposób mam je zaokrąglić?

Podatnik, który rozlicza VAT za okresy miesięczne, ma obowiązek wpłacić podatek na rachunek bankowy urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli ten termin upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, to przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Termin płatności podatku VAT za maj 2016 r. upłynął 27 czerwca 2016 r. (25 czerwca 2016 r. to była sobota). Podatek nieuregulowany w terminie stanowi zaległość podatkową. Konsekwencją są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę wylicza się, mnożąc kwotę zaległości podatkowej przez okres zwłoki i obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek. Wynik należy podzielić przez 365. Uzyskaną wartość zaokrągla się do pełnych złotych. Jeżeli zaległość podatkowa istniała w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, odsetki nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega natomiast suma kwot za poszczególne okresy.

Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Stanowi tak art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej. Odsetki za zwłokę, które w sytuacji przedstawionej w pytaniu wynoszą 45,50 zł na dzień wpłaty zaległości podatkowej, należy więc zaokrąglić do pełnych złotych w górę - do 46 zł.


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60