ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
28 lutego 2019 r. (czwartek) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi IFT-1R za 2018 r.28 lutego 2019 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2018 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016

Jak poprawić błędy w deklaracji podatkowej?

Każdy błąd w deklaracji podatkowej można poprawić. Zmiany naniesione w czasie kontroli podatkowej lub skarbowej oraz postępowania podatkowego w weryfikowanych rozliczeniach są jednak nieskuteczne. Zaległość podatkową ujawnioną w wyniku korekty wpłaca się wraz z odsetkami za zwłokę - niekiedy karnymi.

Minimum formalności

Podatnik ma prawo skorygować złożoną deklarację podatkową. Poprawić można każdy błąd, np. w wyliczeniu podstawy opodatkowania, wysokości zobowiązania podatkowego czy kwocie zwrotu.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie - w formie papierowej lub elektronicznej - deklaracji korygującej. Deklaracja korygująca to nowa wersja rozliczenia, wypełniona zgodnie ze stanem rzeczywistym, zawierająca prawidłowe dane i wartości. Nie trzeba dołączać do niej uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Obowiązek sporządzenia takiego wyjaśnienia został zniesiony z początkiem bieżącego roku i odnosi się do wszystkich korekt niezależnie od tego, jakich okresów rozliczeniowych dotyczą, a więc także zamkniętych przed 1 stycznia 2016 r. System e-Deklaracje nadal jednak wymaga sporządzenia uzasadnienia (ORD-ZU), gdy przesyła się przez internet korektę rozliczenia, którego termin złożenia przypadał do końca ubiegłego roku.

Urząd skarbowy może mimo wszystko wezwać podatnika w ramach czynności sprawdzających do złożenia - także na piśmie - wyjaśnień w związku z dokonaną korektą.

Czas korekty

Deklarację podatkową wolno skorygować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania, którego ona dotyczy. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (przykład 1). Okres ten może się wydłużyć, przede wszystkim w przypadku nierozpoczęcia, zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia podatku.

Nie zawsze jednak w tym czasie można skorygować błędnie sporządzone rozliczenie. Prawo do złożenia korekty jest zawieszone w trakcie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz prowadzonego przez organ kontroli skarbowej postępowania kontrolnego - w zakresie nimi objętym. Rozliczeń weryfikowanych w ramach tych procedur nie można poprawić. Taka korekta jest nieskuteczna (przykład 2). Urzędnicy mają obowiązek na piśmie poinformować składającego korektę o jej bezskuteczności.

Rozliczenia sprawdzane w ramach wymienionych procedur wolno poprawić po zakończeniu weryfikacji. Deklaracje badane w czasie kontroli podatkowej można skorygować po otrzymaniu protokołu - do momentu rozpoczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego. Wyeliminowanie wszystkich stwierdzonych przez urzędników nieprawidłowości pozwala jednak uniknąć postępowania podatkowego. Deklaracje sprawdzone w ramach kontroli skarbowej można skorygować w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się na temat zebranego w sprawie materiału dowodowego. Prawo do poprawienia rozliczeń będących przedmiotem postępowania podatkowego przysługuje w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość podatku.


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Dług z odsetkami

Często efektem korekty rozliczenia jest ujawnienie zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę nalicza się - w zależności od momentu powstania długu i okoliczności jego wykrycia - przy wykorzystaniu stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej.

Obniżone odsetki za zwłokę to premia za szybką wpłatę zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku autokorekty deklaracji. Nie wolno ich stosować w przypadku korekty składanej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur, a także dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. oblicza się na podstawie stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej (aktualnie 4%). Stosuje się ją w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Dług trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. wylicza się zasadniczo według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że obciążenia odsetkowe ustala się według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej (obecnie 6%), jeżeli zaległość podatkowa zostanie ujawniona w wyniku prawnie skutecznej korekty rozliczenia i cały dług będzie uiszczony w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Jest jeden wyjątek. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej powstałej przed 1 stycznia 2016 r. nalicza się według nowej obniżonej stawki - wynoszącej 50% stawki podstawowej - w przypadku ujawnienia długu po dokonaniu autokorekty deklaracji w pierwszym półroczu bieżącego roku. Dług musi wynikać z korekty złożonej do 1 lipca 2016 r. Trzeba go uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Zaległości podatkowe powstałe od 1 stycznia 2016 r. w VAT lub akcyzie, a ujawnione w wyniku korekty rozliczeń, trzeba niekiedy zapłacić z odsetkami za zwłokę naliczonymi według podwyższonej stawki stanowiącej 150% stawki podstawowej (obecnie 12%). Mowa o uszczupleniach wykazanych w korekcie dokonanej w wyniku czynności sprawdzających lub złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur. Kwota uszczuplenia, czyli zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku, musi przekroczyć 25% kwoty należnej i być wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu zwrotu. Obecnie pięciokrotność minimalnej pensji wynosi 9.250 zł (przykład 3).

Przykład 1

Podatnik ma błąd w deklaracji VAT-7 za grudzień 2010 r., po poprawieniu którego musi uregulować zaległość podatkową. Termin płatności VAT za grudzień 2010 r. wypadał 25 stycznia 2011 r. Podatek ten przedawni się najwcześniej z upływem 31 grudnia 2016 r. - zakładając, że nie wystąpiły lub nie wystąpią okoliczności wydłużające termin przedawnienia. Podatnik powinien więc skorygować deklarację VAT-7 za grudzień 2010 r. i zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę.


Przykład 2

Urząd skarbowy prowadzi u przedsiębiorcy kontrolę podatkową w zakresie podatku VAT za październik, listopad i grudzień 2015 r. Podatnik chciałby natomiast skorygować zeznanie podatkowe PIT-36 za 2015 r. Zakres kontroli podatkowej nie obejmuje rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. Korekta PIT-36 za 2015 r. złożona w trakcie tej kontroli podatkowej będzie skuteczna.


Przykład 3

Podatnik otrzymał 2 maja 2016 r. z urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie VAT za styczeń, luty i marzec 2016 r. Kilka dni później złożył korektę deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r. Korekta wykazała, że zobowiązanie podatkowe powinno wynosić 30.000 zł, a pierwotnie zostało zaniżone o 8.000 zł. Kwota uszczuplenia przekracza 25% kwoty należnej, ale nie przewyższa pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2016 r. (tj. 9.250 zł). Odsetki za zwłokę należy więc naliczyć według stawki podstawowej.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.