ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016

Odpowiedzialność za długi podatkowe rozwiązanej spółki cywilnej

Spółka cywilna, w której uczestniczyłem wraz z inną osobą, została rozwiązana. Pozostał jednak do uregulowania zaległy podatek VAT. Czy urząd skarbowy może żądać od nas spłaty tego długu?

TAK. Spółka cywilna, która zostaje rozwiązana, traci swój byt prawny. Nie może występować jako strona procedur podatkowych. Rozwiązanie zadłużonej spółki cywilnej nie chroni jednak wspólników przed odpowiedzialnością za jej długi.

Urząd skarbowy może domagać się uregulowania zaległości podatkowych spółki cywilnej od wspólników w ramach ich odpowiedzialności jako osób trzecich. Przewiduje to art. 115 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Wspólnik odpowiada za zaległości podatkowe spółki cywilnej solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialności nie unikną również byli wspólnicy. Urząd skarbowy może żądać od nich uregulowania zaległości podatkowych z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy byli wspólnikami. Odpowiadają także za powstałe w tym okresie zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji podatkowej, np. nienależnie otrzymane przez spółkę cywilną zwroty VAT. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki cywilnej, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po jej rozwiązaniu, oraz za długi wymienione w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji podatkowej powstałe po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki cywilnej.


Wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe spółki cywilnej.


Urząd skarbowy orzeka o odpowiedzialności wspólników w formie decyzji. Nie musi przy tym wcześniej wydać decyzji: określającej wysokość zobowiązania podatkowego, określającej wysokość zaległości podatkowych wymienionych w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji podatkowej, dotyczącej kwoty należnych odsetek za zwłokę, w kwestii zwrotu zaliczki naliczonego podatku VAT lub o odpowiedzialności płatnika. Rozstrzygnięcie w tych sprawach następuje w decyzji orzekającej o odpowiedzialności wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej. Taką procedurę stosuje się również w przypadku rozwiązania spółki cywilnej.

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej ma charakter solidarny. Oznacza to, że urząd skarbowy może domagać się spełnienia świadczenia - w całości lub w części - od wszystkich łącznie, tylko od kilku z nich lub od każdego z osobna. Dokonanie zapłaty przez któregokolwiek wspólnika zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Jednakże do czasu całkowitej spłaty długu wszyscy pozostają dłużnikami solidarnymi. Każdy jest zobligowany do uregulowania całego zadłużenia - niezależnie od udziału w zyskach spółki, wniesionego wkładu, stopnia przyczynienia się do powstania długu itp. Termin uiszczenia należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności wspólników wynosi 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60