ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej

Deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r. złożyłem w terminie. Nie zapłaciłem jednak wykazanego w niej podatku. Czy odsetki za zwłokę od tej zaległości podatkowej mogę naliczyć według stawki obniżonej?

NIE. Podatnik, który nieterminowo rozlicza się z fiskusem, naraża się na obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych począwszy od początku bieżącego roku ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia długu - przy wykorzystaniu stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej.

Obniżone odsetki podatkowe, naliczone według stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej (obecnie 4%), stosuje się w przypadku długu ujawnionego w wyniku korekty deklaracji dokonanej z własnej inicjatywy podatnika (bez udziału organów podatkowych). Korekta musi być złożona w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Zaległość podatkową trzeba natomiast wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Warunki stosowania tej preferencji określa art. 56a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Podwyższone odsetki podatkowe, naliczone według stawki wynoszącej 150% stawki podstawowej (obecnie 12%), stosuje się do zaległości podatkowych m.in. w VAT wynikających z decyzji lub korekt pokontrolnych. Ze zwiększonymi obciążeniami odsetkowymi trzeba liczyć się, gdy organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego albo organ kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego stwierdzi, że nie została złożona wymagana deklaracja oraz nie zapłacono podatku. Tak samo jest w przypadku ujawnienia przez urzędników w toku kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Podwyższone odsetki podatkowe płaci się także w razie wykazania uszczupleń w korekcie deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających albo złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur. Szczegóły stosowania "karnej" stawki odsetkowej określa art. 56b Ordynacji podatkowej.

W omawianym przypadku podatnik nie uregulował w terminie podatku wykazanego w deklaracji VAT-7 za grudzień 2015 r. Zaległość podatkowa nie wynika z korekty rozliczenia lub decyzji organu podatkowego. Uregulowanie po terminie płatności podatku wykazanego w deklaracji złożonej na czas nie wiąże się z naliczeniem ani obniżonych, ani podwyższonych odsetek za zwłokę. Stosuje się stawkę podstawową (obecnie 8%). Odsetki za zwłokę należy naliczyć za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku (od 26 stycznia 2016 r.), do dnia uregulowania długu (włącznie z tym dniem).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60