ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej

Deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r. złożyłem w terminie. Nie zapłaciłem jednak wykazanego w niej podatku. Czy odsetki za zwłokę od tej zaległości podatkowej mogę naliczyć według stawki obniżonej?

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej
rys. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej

NIE. Podatnik, który nieterminowo rozlicza się z fiskusem, naraża się na obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych począwszy od początku bieżącego roku ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia długu - przy wykorzystaniu stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej.

Obniżone odsetki podatkowe, naliczone według stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej (obecnie 4%), stosuje się w przypadku długu ujawnionego w wyniku korekty deklaracji dokonanej z własnej inicjatywy podatnika (bez udziału organów podatkowych). Korekta musi być złożona w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Zaległość podatkową trzeba natomiast wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Warunki stosowania tej preferencji określa art. 56a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Podwyższone odsetki podatkowe, naliczone według stawki wynoszącej 150% stawki podstawowej (obecnie 12%), stosuje się do zaległości podatkowych m.in. w VAT wynikających z decyzji lub korekt pokontrolnych. Ze zwiększonymi obciążeniami odsetkowymi trzeba liczyć się, gdy organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego albo organ kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego stwierdzi, że nie została złożona wymagana deklaracja oraz nie zapłacono podatku. Tak samo jest w przypadku ujawnienia przez urzędników w toku kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Podwyższone odsetki podatkowe płaci się także w razie wykazania uszczupleń w korekcie deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających albo złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur. Szczegóły stosowania "karnej" stawki odsetkowej określa art. 56b Ordynacji podatkowej.

W omawianym przypadku podatnik nie uregulował w terminie podatku wykazanego w deklaracji VAT-7 za grudzień 2015 r. Zaległość podatkowa nie wynika z korekty rozliczenia lub decyzji organu podatkowego. Uregulowanie po terminie płatności podatku wykazanego w deklaracji złożonej na czas nie wiąże się z naliczeniem ani obniżonych, ani podwyższonych odsetek za zwłokę. Stosuje się stawkę podstawową (obecnie 8%). Odsetki za zwłokę należy naliczyć za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku (od 26 stycznia 2016 r.), do dnia uregulowania długu (włącznie z tym dniem).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60