ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015

Intercyza w kontaktach z fiskusem

Mój przyszły mąż prowadzi działalność gospodarczą. Nie chciałabym po ślubie odpowiadać za jego ewentualne długi podatkowe. Czy umowa o rozdzielności majątkowej jest skuteczna wobec urzędu skarbowego?

Intercyza w kontaktach z fiskusem
rys. Intercyza w kontaktach z fiskusem

TAK. Podatnik, który jest w związku małżeńskim, odpowiada za zobowiązania podatkowe majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym swoim i małżonka. Stanowi tak art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej.

Skutki posiadania zaległości podatkowych przez jednego z małżonków mogą więc odczuć oboje. Urząd skarbowy może zająć na spłatę długu wspólny majątek. Majątek wspólny to przedmioty i prawa nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub jednego z nich, np. pobrane pensje, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego. Urząd skarbowy nie może natomiast ściągnąć zaległości podatkowych z majątku osobistego małżonka podatnika. Są to m.in. przedmioty nabyte przez małżonka przed zalegalizowaniem związku, prawa autorskie, spadki.

Wspólność majątkowa łączy małżonków z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (z mocy ustawy) - chyba że zdecydują się na wprowadzenie ustroju umownego, np. ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wynika to z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.). Intercyza musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Można ją sporządzić przed lub po ślubie.

Organy podatkowe muszą respektować umowę ustanawiającą między małżonkami rozdzielność majątkową. Skutki prawne intercyzy nie odnoszą się jednak do zobowiązań podatkowych powstałych przed jej zawarciem. Ograniczenie to ma zapobiegać podejmowaniu przez małżonków działań prowadzących do wyłączenia lub ograniczenia wspólności majątkowej w celu usunięcia z zasięgu organu podatkowego części mienia i udaremnienia ściągnięcia długu. W omawianym kontekście interesy majątkowe małżonki podatnika najskuteczniej zabezpieczy umowa o rozdzielności majątkowej podpisana przed ślubem, która w czasie trwania małżeństwa nie zostanie rozwiązana lub zmieniona.

"Domniemanie istnienia majątku wspólnego stwarza ex lege dopiero zawarcie małżeństwa (...) Z tą też chwilą powstaje odpowiedzialność ex lege z art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej (...) z majątku wspólnego mogą być zaspokojone tylko te zobowiązania, które powstały w czasie trwania wspólności ustawowej (...)".

Wyrok SN z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt II UK 339/11

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60