ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015

Skutki uregulowania tylko części zaległości podatkowej

Urząd skarbowy przysłał mi upomnienie wzywające do zapłaty zaległego podatku dochodowego za 2014 r. Nie jestem w stanie w wyznaczonym terminie uregulować całego długu. Jakie będą konsekwencje uiszczenia tylko części zaległości podatkowej?

Podatek nieuiszczony w terminie płatności jest zaległością podatkową. Podatnik, który zwleka z rozliczeniem się z fiskusem, powinien spodziewać się upomnienia. Urząd skarbowy wzywa w ten sposób do uregulowania długu. Wymaganą kwotę trzeba wpłacić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zaległość podatkową wpłaca się wraz z odsetkami za zwłokę (oraz kosztami upomnienia). Nalicza się je za okres: od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku, do dnia dokonania wpłaty (włącznie z tym dniem). Nie wpłaca się jednak odsetek za zwłokę, których wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską SA za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Obecnie to zwolnienie obejmuje kwotę nieprzewyższającą 8,70 zł.


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Wpłata pokrywająca tylko część zaległości podatkowej jest rozliczana zgodnie z zasadami zawartymi w art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Urząd skarbowy zaliczy otrzymane pieniądze proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę. Zarachowanie następuje w takim stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek. Nie wolno zmieniać tej proporcji, np. zaliczyć wpłaty tylko na należność główną.

Konsekwencją takiego rozliczenia jest to, że podatnik ma wciąż dług wobec fiskusa (odpowiednio mniejszy). Od tej kwoty rosną odsetki za zwłokę. Urząd skarbowy może ponadto dochodzić jej spłaty w trybie egzekucji administracyjnej, np. poprzez zajęcie pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.

Podatnik, który znajduje się w trudnej sytuacji, ma prawo złożyć wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległego podatku. Pomoc może polegać na odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej, rozłożeniu spłaty na raty lub umorzeniu. Urząd skarbowy może udzielić ulgi, gdy przemawia za tym ważny interes podatnika lub interes publiczny. W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą pod uwagę brane są również zasady przyznawania pomocy publicznej.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60