ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015

Zaległość podatkowa bez odsetek za zwłokę

Nie uregulowałam w terminie podatku wykazanego w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 r. Odsetki za zwłokę od tej zaległości wynoszą na dzień wpłaty 9 zł. Czy trzeba je uiścić?

Konsekwencją nieuiszczenia podatku w terminie płatności są obciążenia odsetkowe.

Odsetki za zwłokę nalicza się za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku, do dnia dokonania wpłaty (włącznie). Ich wysokość ustala się, mnożąc najpierw kwotę zaległości podatkowej przez liczbę dni zwłoki i obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a następnie dzieląc wynik przez 365. Uzyskaną wartość należy zaokrąglić do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli dług istniał w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, odsetki nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega natomiast suma kwot za poszczególne okresy.


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Obowiązek uiszczenia odsetek za zwłokę jest wyłączony w przypadku, gdy ich kwota nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską SA za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Stanowi tak art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Obecnie nie wpłaca się odsetek podatkowych nieprzekraczających 8,70 zł (3 × 2,90 zł). Przyjmuje się, że chodzi o wartość przed zaokrągleniem do pełnych złotych, czyli ustaloną z dokładnością co do groszy.

Podatnik, o którym mowa w pytaniu, wyliczył, że odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej wynoszą na dzień dokonania wpłaty 9 zł. Nie precyzuje jednak, czy jest to wartość przed zaokrągleniem do pełnych złotych, czy po. Ma to znaczenie, jeżeli kwota wyliczona z dokładnością co do groszy mieści się w przedziale między 8,50 zł a 8,70 zł, natomiast podatnik podaje jej wartość po zaokrągleniu do 9 zł. Odsetek, które przed zaokrągleniem do pełnych złotych nie przekraczają 8,70 zł, nie uiszcza się. W innym przypadku trzeba je naliczyć, zaokrąglić do pełnych złotych i wpłacić.

Odsetki za zwłokę uiszcza się w praktyce wraz z zaległym podatkiem jednym przelewem lub wpłatą gotówkową. Całą wymaganą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczony do obsługi należności z tytułu danej daniny (w omawianym przypadku: podatku od towarów i usług).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60