ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015

Gdzie od 1 lipca 2015 r. składać wnioski o interpretację?

Od 1 lipca 2015 r. zmieniają się zasady wnoszenia i opłacania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Takimi wyjaśnieniami posiłkują się przede wszystkim przedsiębiorcy - w tym stojący u progu swojej biznesowej aktywności. Indywidualne interpretacje pozwalają zdobyć wiedzę o podatkowych konsekwencjach podejmowanych działań i zyskać ochronę przed skutkami zmiany stanowiska fiskusa.

Gdzie od 1 lipca 2015 r. składać wnioski o interpretację?
rys. Gdzie od 1 lipca 2015 r. składać wnioski o interpretację?

Nowy druk ORD-IN

Indywidualne interpretacje są sposobem na uzyskanie oficjalnego stanowiska fiskusa na temat sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach. Wniosek składa się na formularzu ORD-IN. Jeżeli zabraknie w nim miejsca na pełne przedstawienie sprawy, należy skorzystać z załącznika (załączników) oznaczonego symbolem ORD-IN/A. Należy zwrócić uwagę, że wnioski składane od 1 lipca 2015 r. sporządza się na nowych wersjach tych druków (numer 6).


Druki ORD-IN i ORD-IN/A dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Wyjaśnienia mogą dotyczyć sytuacji, która zaistniała przed złożeniem wniosku (stanu faktycznego) lub która nie miała miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanymi przedsięwzięciami (zdarzenie przyszłe). Opis musi być wyczerpujący i kompletny. Nie ma bowiem możliwości przeprowadzenia w ramach postępowania interpretacyjnego czynności wyjaśniających w celu ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zadaniem urzędników jest stwierdzenie, czy stanowisko wnioskodawcy zaprezentowane na tle określonej sytuacji jest prawidłowe, czy błędne. We wniosku, poza opisem sprawy budzącej wątpliwości natury prawnopodatkowej, trzeba przedstawić własne stanowisko w sprawie jej oceny prawnej. Polega to na wskazaniu, które rozwiązanie uważa się w danym przypadku za prawidłowe.

Zmiana adresata

Indywidualne interpretacje podatkowe są wydawane przez pięć niezależnych ośrodków - i do odpowiedniego z nich trzeba skierować wniosek. Zajmują się tym izby skarbowe w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Działają w tym zakresie przy pomocy podległego sobie biura Krajowej Informacji Podatkowej. Biura mieszczą się odpowiednio w: Toruniu, Bielsku-Białej, Piotrkowie Trybunalskim, Lesznie i Płocku.

Obecnie każdy organ interpretacyjny załatwia wszystkie wnioski - bez względu na zakres udzielanych wyjaśnień - składane przez wnioskodawców, którzy mieszkają lub mają siedzibę na terenie przyporządkowanych im województw. Model ten zmienia się 1 lipca 2015 r. Wybór organu interpretacyjnego, do którego należy wnieść wniosek, będzie uzależniony nie tylko od miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, ale także od przedmiotu wyjaśnień (patrz tabela). Zmiany nie dotkną jedynie wnioskodawców z województwa mazowieckiego oraz nieposiadających zamieszkania lub siedziby w Polsce. Ich wnioski, tak jak dotychczas, będą obsługiwane przez Izbę Skarbową w Warszawie. Pozostali będą musieli kierować swoje zapytania do różnych ośrodków w zależności od przedmiotu wyjaśnień. W sprawach, w których nie będzie możliwe ustalenie właściwości miejscowej organu interpretacyjnego, właściwym do wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych dotyczącej CIT, VAT lub PIT będzie Izba Skarbowa w Warszawie, a w pozostałym zakresie - ośrodek katowicki.

Takie zmiany przewiduje nowe rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Stanowią one pierwszy etap realizacji koncepcji centralizacji i specjalizacji rzeczowej Krajowej Informacji Podatkowej mającej na celu podniesienie stopnia jednolitości i prawidłowości udzielanych wyjaśnień.

Wnioski, które zostały lub zostaną złożone przed 1 lipca 2015 r., będą rozpatrzone na obecnie obowiązujących zasadach.

Opłata tylko przelewem

Zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2015 r. obejmą również sposób uiszczania opłaty za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Opłata ta wynosi 40 zł. Pobiera się ją od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Należną kwotę trzeba będzie uregulować przelewem na rachunek izby skarbowej upoważnionej do wydania w danej sprawie indywidualnej interpretacji. Zniknie opcja wpłaty gotówkowej.

Termin płatności nie zmienia się. Wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku. Tytuł wpłaty powinien wskazywać, że opłata dotyczy wniosku o wydanie interpretacji, np. ORD-IN z 1.07.2015 r. Dowód wpłaty dołącza się do wniosku lub dosyła - w zależności od tego, kiedy nastąpiła płatność.

Nieuiszczenie opłaty nie powoduje automatycznie odrzucenia wniosku. Jeżeli urzędnicy stwierdzą, że wnioskodawca nie wpłacił należnej kwoty, wzywają go do wywiązania się z tego obowiązku. Na dokonanie wpłaty jest wówczas 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłata nienależnie uiszczona jest natomiast oddawana. Zwrot następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Pieniądze można otrzymać przelewem na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym na wskazany adres (siedziby/zamieszkania, korespondencyjny, pełnomocnika do spraw doręczeń lub przedstawiciela).

Właściwość organów interpretacyjnych od 1 lipca 2015 r.
Miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy Przedmiot indywidualnej interpretacji podatkowej
CIT PIT VAT Inne
województwo dolnośląskie DIS w Katowicach DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Katowicach
województwo kujawsko-pomorskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
województwo lubelskie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Łodzi DIS w Katowicach
województwo lubuskie DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Katowicach
województwo łódzkie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Łodzi DIS w Katowicach
województwo małopolskie DIS w Katowicach DIS w Katowicach DIS w Katowicach DIS w Katowicach
województwo mazowieckie DIS w Warszawie DIS w Warszawie DIS w Warszawie DIS w Warszawie
województwo opolskie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Poznaniu DIS w Katowicach
województwo podkarpackie DIS w Katowicach DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach DIS w Katowicach
województwo podlaskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
województwo pomorskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
województwo śląskie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Katowicach DIS w Katowicach
województwo świętokrzyskie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Łodzi DIS w Katowicach
województwo warmińsko-mazurskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
województwo wielkopolskie DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Katowicach
województwo zachodniopomorskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
poza terytorium Polski DIS w Warszawie DIS w Warszawie DIS w Warszawie DIS w Warszawie
* DIS - Dyrektor Izby Skarbowej

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60