ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015

Korekta zeznania podatkowego po zmianie miejsca zamieszkania

Zamierzam skorygować PIT-37 za 2010 r. Zmieniłem jednak w ubiegłym roku miejsce zamieszkania, w wyniku czego nie podlegam już pod urząd skarbowy, w którym złożyłem zeznanie podatkowe za 2010 r. W którym urzędzie skarbowym mam złożyć korektę rozliczenia: poprzednim czy obecnym?

Podstawowym kryterium wyboru urzędu skarbowego, w którym należy rozliczać się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest miejsce zamieszkania podatnika. Zeznanie o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) składa się, co do zasady, w urzędzie skarbowym ustalonym według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Stanowi tak art. 45 ust. 1b ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zmiana miejsca zamieszkania może spowodować zmianę urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwestię, który urząd skarbowy powinien zająć się sprawami rozliczeń sprzed zmiany, rozstrzyga art. 18a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Przepis ten stanowi, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń. Zastrzega się jednak, że wspomniana zasada nie dotyczy przypadków, kiedy zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podatkowego ma miejsce w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego. Wówczas organem podatkowym właściwym pozostaje ten, który był właściwy w dniu wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego.

Z pytania wynika, że podatnik zamierza skorygować PIT-37 za 2010 r., przy czym w ubiegłym roku przeprowadził się i nie podlega pod urząd skarbowy, w którym złożył wspomniane zeznanie podatkowe. Zmiana miejsca zamieszkania powodująca zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego nastąpiła po zakończeniu roku podatkowego. Podatnik powinien więc złożyć korektę zeznania podatkowego za 2010 r. w urzędzie skarbowym ustalonym według aktualnego adresu zamieszkania.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie zeznania korygującego i uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Zeznanie korygujące to przygotowana na odpowiednim formularzu poprawiona wersja rozliczenia (wraz z załącznikami wymaganymi w danym przypadku). Uzasadnienie korekty sprowadza się natomiast do wskazania, które elementy rozliczenia zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego. Korektę PIT-37 za 2010 r. można złożyć w formie papierowej lub przesłać przez internet. Wersja elektroniczna może być opatrzona bezpiecznym e-podpisem lub danymi autoryzującymi.


Korektę zeznania podatkowego można sporządzić za pomocą archiwalnej wersji programu PIT Gofin dostępnej w serwisie www.pit.gofin.pl.


Korekty zeznania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. można zasadniczo dokonać do końca 2016 r. (w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60