ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015

W którym urzędzie skarbowym rozliczyć PIT za 2014 r.?

PIT za 2014 r. należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika na ostatni dzień ubiegłego roku. Inne kryteria stosuje się wobec emigrantów, nierezydentów i bezdomnych. Podatnicy, którzy mają problem z ustaleniem swojego urzędu skarbowego, mogą skorzystać z internetowych wyszukiwarek.

Urząd podatnika

Osoby fizyczne, zobligowane do rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego za 2014 r. poprzez złożenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, mają czas na wywiązanie się z tego obowiązku do 30 kwietnia 2015 r. Zeznanie należy przekazać odpowiedniemu urzędowi skarbowemu - niezależnie od tego, czy ma ono formę pisemną, czy elektroniczną. Właściwość urzędu skarbowego ustala się zasadniczo według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Stanowi tak art. 45 ust. 1b ustawy o pdof. Oznacza to, że PIT za 2014 r. trzeba złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2014 r.

Miejsca zamieszkania nie wolno utożsamiać z miejscem zameldowania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Meldunek to tylko czynność administracyjna. Służy potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu.

Osoby, które nie wiedzą, gdzie powinny złożyć zeznanie, mogą skorzystać z dostępnych w sieci wyszukiwarek urzędów skarbowych. Wiele organów podatkowych ma je na swoich stronach internetowych. Aby ustalić urząd skarbowy właściwy dla wybranego adresu, wystarczy wpisać lokalizację tego miejsca, czyli pełną nazwę miasta, gminy lub powiatu danego województwa, a w przypadku miast z kilkoma urzędami skarbowymi - nazwę ulicy.

Inne kryteria

Określenie urzędu skarbowego właściwego w sprawie rocznego rozliczenia podatku dochodowego nie zawsze jest jednak proste. Problem mogą mieć małżonkowie korzystający z łącznego opodatkowania dochodów. Zasadą jest, że wspólne zeznanie (PIT-36 lub PIT-37) składają w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca swojego zamieszkania. Zdarza się jednak, że małżonkowie mają różne adresy i podlegają pod inne urzędy skarbowe. W takim przypadku właściwość miejscową urzędu skarbowego ustala się według miejsca zamieszkania jednego z nich. Wybrany urząd skarbowy należy wskazać w zeznaniu.

Inne kryteria stosuje się wobec emigrantów, nierezydentów i bezdomnych. Osoby, których zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed 31 grudnia 2014 r., zeznanie za 2014 r. składają w urzędzie skarbowym ustalonym według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Podatnicy nieposiadający na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, swoje rozliczenie kierują natomiast do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Jest też grupa osób, które nie mają adresu zamieszkania w kraju, np. bezdomni. W ich przypadku właściwość miejscową urzędu skarbowego ustala się według miejsca pobytu.

Adres podatnika

Podatnik, niezależnie od miejsca zamieszkania na dzień ustalania urzędu skarbowego właściwego w sprawie złożenia zeznania podatkowego, podaje w rozliczeniu swój aktualny adres zamieszkania (nie dotyczy to osób rozliczających się na formularzu PIT-36L). To ważne w przypadku osób, które już w bieżącym roku, ale jeszcze przed złożeniem zeznania, przeprowadziły się lub przeprowadzą, co wiąże się ze zmianą urzędu skarbowego. PIT za 2014 r. przekazują urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu ubiegłego roku. Wpisują w nim jednak swój nowy adres.

Należy jednocześnie pamiętać o obowiązku aktualizacji adresu zamieszkania niepokrywającego się z adresem zameldowania. Zmiany dokonywane w zakresie zameldowania są odnotowywane w bazie PESEL. Urzędy skarbowe mają do niej dostęp. Nie trzeba więc zgłaszać adresu zameldowania. Adres zamieszkania nie zawsze jest jednak tożsamy z zameldowaniem. Taki adres zamieszkania podatnicy muszą sami zgłosić.

Osoby, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, mają ułatwione zadanie. Nowy adres zamieszkania mogą zgłosić na dwa sposoby. Pierwsza opcja to podanie aktualnego adresu zamieszkania w deklaracji lub innym dokumencie składanym w związku z wypełnianiem obowiązku podatkowego. Drugim sposobem jest złożenie zgłoszenia na formularzu ZAP-3. Osoby, które się przeprowadziły i do tej pory nie zgłosiły nowego miejsca zamieszkania, wywiążą się więc z obowiązku aktualizacyjnego, jeżeli nowy adres podadzą w zeznaniu za 2014 r. Nie muszą składać dodatkowego formularza.

Pozostali podatnicy mają obowiązek poinformować o zmianie adresu zamieszkania w ramach aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. Wymaga to złożenia - w zależności od ich statusu ewidencyjnego - formularza CEIDG-1 lub NIP-7. Zgłoszenia aktualizacyjnego muszą dokonać w ciągu 7 dni od dnia zmiany adresu.

Aktualizacja adresu zamieszkania
Status podatnika Druk
zgłoszenia
Forma złożenia zgłoszenia

osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria: jest objęta rejestrem PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, nie jest płatnikiem podatków, nie jest płatnikiem składek ZUS

ZAP-3
» złożenie w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym
» wysłanie listem na adres właściwego urzędu skarbowego
» przesłanie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje przy użyciu bezpiecznego e-podpisu
  
» osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie działalności, do której nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
» osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ale prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą
» osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ale zarejestrowana lub podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik VAT
» osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą nieobjęta rejestrem PESEL
» osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, będąca płatnikiem podatków
» osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, będąca płatnikiem składek ZUS
NIP-7

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi do CEIDG

CEIDG-1
» przesłanie on-line z: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl (przy użyciu profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego e-podpisu)
» przygotowanie wniosku anonimowo on-line, a następnie podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia
» złożenie w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy
» wysłanie listem do dowolnego urzędu gminy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60