ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013

Właściwość urzędu skarbowego po zmianie adresu siedziby firmy

W marcu 2013 r. spółka z o.o. zmieniła adres siedziby. W wyniku tego nastąpiła zmiana urzędu skarbowego. W którym urzędzie skarbowym - nowym czy starym - spółka z o.o. powinna złożyć deklarację VAT-7 za marzec 2013 r.?

VAT należy co do zasady rozliczać w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Jeżeli jednak te czynności są realizowane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to w przypadku osób prawnych właściwość urzędu skarbowego ustala się według adresu siedziby. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w art. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Należy jednak pamiętać o specyfice firm, które podlegają pod tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługujące wybrane kategorie podatników.

Zmiana adresu siedziby może spowodować zmianę urzędu skarbowego, w którym podatnik rozlicza się z tytułu VAT. Pojawia się wówczas kwestia miejsca złożenia bieżących deklaracji - czy należy je złożyć w dotychczasowym, czy nowym urzędzie skarbowym. Ustawa o VAT nie reguluje tej kwestii. Rozstrzygnięcie w tym zakresie znajduje się w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1371 ze zm.). Przepis ten stanowi, że dla podatnika, który w trakcie okresu rozliczeniowego zmienił miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług stał się urząd skarbowy inny niż dotychczasowy, urzędem skarbowym właściwym w zakresie tego okresu rozliczeniowego jest urząd właściwy w ostatnim dniu tego okresu.

Wprowadzono jednocześnie zastrzeżenie, że jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik ma obowiązek ujawnić adres siedziby w odpowiednim rejestrze, opisaną regułę stosuje się, gdy nowy adres został ujawniony do końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy deklaracja.


Wniosek o ujawnienie w KRS nowej siedziby spółki z o.o. składa się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na dotychczasową siedzibę.


Z pytania wynika, że w marcu 2013 r. spółka z o.o. zmieniła adres siedziby, wskutek czego podlega pod inny niż dotychczas urząd skarbowy. W świetle wcześniej przywołanych uregulowań deklarację VAT-7 za marzec 2013 r. spółka składa w nowym urzędzie skarbowym - ale pod warunkiem, że jej nowy adres siedziby został ujawniony w KRS do końca marca.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60