ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013

Właściwość urzędu skarbowego po zmianie adresu siedziby firmy

W marcu 2013 r. spółka z o.o. zmieniła adres siedziby. W wyniku tego nastąpiła zmiana urzędu skarbowego. W którym urzędzie skarbowym - nowym czy starym - spółka z o.o. powinna złożyć deklarację VAT-7 za marzec 2013 r.?

VAT należy co do zasady rozliczać w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Jeżeli jednak te czynności są realizowane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to w przypadku osób prawnych właściwość urzędu skarbowego ustala się według adresu siedziby. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w art. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Należy jednak pamiętać o specyfice firm, które podlegają pod tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługujące wybrane kategorie podatników.

Zmiana adresu siedziby może spowodować zmianę urzędu skarbowego, w którym podatnik rozlicza się z tytułu VAT. Pojawia się wówczas kwestia miejsca złożenia bieżących deklaracji - czy należy je złożyć w dotychczasowym, czy nowym urzędzie skarbowym. Ustawa o VAT nie reguluje tej kwestii. Rozstrzygnięcie w tym zakresie znajduje się w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1371 ze zm.). Przepis ten stanowi, że dla podatnika, który w trakcie okresu rozliczeniowego zmienił miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług stał się urząd skarbowy inny niż dotychczasowy, urzędem skarbowym właściwym w zakresie tego okresu rozliczeniowego jest urząd właściwy w ostatnim dniu tego okresu.

Wprowadzono jednocześnie zastrzeżenie, że jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik ma obowiązek ujawnić adres siedziby w odpowiednim rejestrze, opisaną regułę stosuje się, gdy nowy adres został ujawniony do końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy deklaracja.


Wniosek o ujawnienie w KRS nowej siedziby spółki z o.o. składa się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na dotychczasową siedzibę.


Z pytania wynika, że w marcu 2013 r. spółka z o.o. zmieniła adres siedziby, wskutek czego podlega pod inny niż dotychczas urząd skarbowy. W świetle wcześniej przywołanych uregulowań deklarację VAT-7 za marzec 2013 r. spółka składa w nowym urzędzie skarbowym - ale pod warunkiem, że jej nowy adres siedziby został ujawniony w KRS do końca marca.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60