ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017

Dodatkowe miejsca wykonywania działalności

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Firma jest zarejestrowana pod adresem mojego zamieszkania. Otwieram poza tym dwa punkty sprzedaży w innych miejscowościach. Czy muszę je zgłosić jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej? W którym urzędzie skarbowym powinienem rozliczać PIT i VAT związane z prowadzeniem tych punktów?

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić administracji skarbowej adresy miejsc wykonywania działalności: główny oraz dodatkowe. Stanowi tak art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869).

Wspomniana ustawa nie zawiera definicji pojęcia "miejsce prowadzenia działalności". Organy podatkowe - posiłkując się wyjaśnieniami zawartymi w formularzach zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP) - uznają za takie miejsca każdy punkt, w którym działalność jest wykonywana w celu osiągnięcia przychodu, w sposób zorganizowany i ciągły, a przynajmniej częstotliwy. Zalicza się do nich hurtownie, magazyny, składy, a także filie, biura i punkty, w których przedsiębiorca podejmuje czynności w ramach swojej aktywności. W przypadku adresu nietypowego, np. sklepu w przejściu podziemnym czy wykonywania działalności na terenie całego kraju, dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością (por. interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r., nr IPPP2/443-1025/14-4/MM). Podatnik powinien więc zgłosić punkty sprzedaży otwierane poza głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wpisany w CEIDG dokonuje zgłoszenia na formularzu CEIDG-1 (kolejne miejsca wykonywania działalności gospodarczej podaje się w załączniku CEIDG-MW).


Druk CEIDG-1 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 


Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego jest w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - adres siedziby (o ile ustawy podatkowe nie stanowią inaczej). Wynika tak z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozlicza się z tytułu PIT i VAT w urzędzie skarbowym właściwym według adresu zamieszkania, a nie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazanie dodatkowych miejsc wykonywania działalności nie ma wpływu na określenie właściwości miejscowej urzędu skarbowego w zakresie tych podatków. Przyjmuje się, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie musi ono pokrywać się z adresem zameldowania.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60