ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017

Urząd skarbowy właściwy w zakresie PIT i VAT

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Firma mieści się w innym mieście niż to, w którym mieszka. W którym urzędzie skarbowym ma rozliczać się z tytułu PIT i VAT: właściwym według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, czy adresu zamieszkania?

Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego jest miejsce zamieszkania albo adres siedziby podatnika. Wynika to z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej.

Wprowadzono jednak zastrzeżenie, że wspomnianą zasadę stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej. Regulacje podatkowe nie przewidują w tym zakresie wielu odstępstw. PIT rozliczany jest w urzędzie skarbowym ustalonym zasadniczo według miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski, a w przypadku jego braku - według miejsca pobytu. Urząd skarbowy właściwy w sprawach VAT dla osób fizycznych określa się ze względu na miejsce zamieszkania, a dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby. Wyjątki są nieliczne. Organem podatkowym właściwym w zakresie VAT dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, a dla podatników rozliczających za pośrednictwem systemu MOSS - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Wybrane kategorie podmiotów podlegają ponadto pod tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozlicza się z tytułu PIT i VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, a nie prowadzenia działalności gospodarczej. Miejsca zamieszkania nie należy przy tym utożsamiać z adresem zameldowania. Przyjmuje się, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Meldunek to czynność administracyjna służąca potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu.

Przykład

Osoba fizyczna, mieszkająca w Skwierzynie, zakłada działalność gospodarczą. Urzędem skarbowym właściwym miejscowo dla osób mających miejsce zamieszkania w Skwierzynie jest Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w Gorzowie Wlkp. (urzędem skarbowym właściwym miejscowo jest Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp.). Przedsiębiorca będzie rozliczał się z tytułu PIT i VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, czyli w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu. Ma jednak obowiązek zgłosić na potrzeby administracji podatkowej (w ramach wniosku CEIDG-1) poza adresem miejsca zamieszkania, także adresy prowadzenia działalności (główny i dodatkowe).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60