ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016

Urząd skarbowy właściwy w sprawie UPL-1

Prowadzę biuro rachunkowe. Klient (przedsiębiorca) wystawił mi na druku UPL-1 pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji. W którym urzędzie skarbowym należy złożyć wypełniony formularz: moim czy właściwym dla klienta?

Podatnik (płatnik) ma prawo ustanowić pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji. Pełnomocnikiem może być w zasadzie dowolna osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca przypisany sobie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji wnosi się na formularzu UPL-1.

UPL-1 sporządzony w formie papierowej składa się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. Chodzi o urząd skarbowy właściwy dla mocodawcy, a nie pełnomocnika. Wynika to z art. 80a § 2a Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy właściwy w sprawach ewidencyjnych ustala się zasadniczo według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika (płatnika). Podmiot zagraniczny, zidentyfikowany na potrzeby rozliczania się w systemie MOSS, przedkłada pełnomocnictwo w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Złożenie UPL-1 nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.

UPL-1 pozwala pełnomocnikowi na kompleksową obsługę rozliczeń mocodawcy składanych przez internet. Pełnomocnictwo uprawnia, w okresie jego obowiązywania, do podpisywania wszystkich e-deklaracji wysyłanych do różnych organów podatkowych. Musi jednak wpłynąć do właściwego urzędu skarbowego na kilka dni przed podpisaniem przez wyznaczoną osobę pierwszego dokumentu. UPL-1 stanowi podstawę wprowadzenia danych pełnomocnika do systemu e-Deklaracje. Dzięki temu, kiedy deklaracja wysyłana przez internet jest podpisana przez pełnomocnika, może być on automatycznie zidentyfikowany jako osoba uprawniona do złożenia podpisu.

Błędy mogące opóźnić wprowadzenie UPL-1 do systemu e-Deklaracje:

» podanie nieprawidłowych danych mocodawcy (np. niewłaściwego identyfikatora podatkowego lub adresu zamieszkania/siedziby),
» brak daty określającej początek obowiązywania pełnomocnictwa (poz. 41 w UPL-15),
» podpisanie pełnomocnictwa przez nieuprawnioną osobę,
» złożenie pełnomocnictwa w niewłaściwym urzędzie skarbowym.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60