ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016

Urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy

Otwieram firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Firma będzie znajdowała się w mieście innym niż to, w którym mieszkam. W którym urzędzie skarbowym mam rozliczać się z tytułu PIT i VAT: właściwym według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej czy adresu zamieszkania?

Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego jest miejsce zamieszkania albo adres siedziby podatnika. Wynika to z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej.

Wprowadzono jednak zastrzeżenie, że taką zasadę stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej. Regulacje podatkowe nie przewidują w tym zakresie wielu odstępstw. PIT rozliczany jest w urzędzie skarbowym ustalonym zasadniczo według miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski, a w przypadku jego braku - według miejsca pobytu. Urząd skarbowy właściwy w sprawach VAT dla osób fizycznych określa się ze względu na miejsce zamieszkania, a dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby. Wyjątki są nieliczne. Organem podatkowym właściwym w zakresie VAT dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, a dla podatników zagranicznych świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Polska (dotyczy usług rozliczanych w systemie MOSS) - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Wybrane kategorie podmiotów podlegają ponadto pod tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozlicza się z tytułu PIT i VAT w urzędzie skarbowym właściwym według adresu zamieszkania, a nie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Miejsca zamieszkania nie należy przy tym utożsamiać z adresem zameldowania. Przyjmuje się, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Meldunek to czynność administracyjna służąca potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. Nie ma ona znaczenia z punktu widzenia określenia właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie PIT i VAT.

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić na potrzeby administracji podatkowej (w ramach wniosku CEIDG-1) poza adresem miejsca zamieszkania, także adresy prowadzenia działalności (główny i dodatkowe).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60