ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016

Miejsce składania deklaracji VAT w 2016 r.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dotychczas deklaracje VAT-7 składałem w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Do jakiego urzędu skarbowego obecnie powinienem składać deklaracje VAT-7?

Do końca 2015 r. właściwość organów podatkowych ustalana była w oparciu o art. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem właściwość organu podatkowego co do zasady określało się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast w przypadku, gdy czynności te wykonywane były na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwym organem był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę (dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) lub miejsce zamieszkania (dla osób fizycznych).

Wspomniany przepis został zmieniony na mocy ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649). Od 1 stycznia br. właściwość organów podatkowych zasadniczo ustalana jest na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, oraz ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.

W myśl art. 18a O.p., jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem, które tutaj pomijam.

Reasumując, od 1 stycznia br. zarówno deklaracje, jak i korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60