ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015

Urząd skarbowy właściwy dla pracownika

Muszę podać w nowym zakładzie pracy swój adres zamieszkania i urząd skarbowy. Dotychczas mieszkałam, pracowałam i rozliczałam podatek dochodowy w Łodzi. Obecnie mieszkam w Warszawie, ale jestem zameldowana w Łodzi. Otrzymam za 2015 r. dwie informacje o dochodach PIT-11: jedną od pracodawcy z Łodzi, drugą z zakładu pracy w Warszawie. Który adres mam podać: łódzki czy warszawski?

Adres zameldowania podatnika nie ma znaczenia dla określenia właściwości miejscowej urzędu skarbowego. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej rozliczają się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Wynika to z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej.

Przyjmuje się, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Meldunek jest natomiast wyłącznie czynnością administracyjną. W ten sposób potwierdza się fakt stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu.

Adres zamieszkania stanowi kryterium ustalania urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznanie o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) składa się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Stanowi o tym art. 45 ust. 1b ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Zasadę tę stosuje się także w przypadku przeprowadzki. Urzędem skarbowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania, wskutek czego podlegają pod inny urząd skarbowy - jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Tak wskazuje § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1371 ze zm.). Oznacza to, że PIT za 2015 r. trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2015 r.

Czytelniczka powinna więc podać nowemu pracodawcy swój aktualny adres zamieszkania (warszawski) i ustalony według niego urząd skarbowy (w Warszawie). Rozliczenie podatku dochodowego za 2015 r. - obejmujące dochody uzyskane zarówno u pracodawcy w Łodzi, jak i w zakładzie pracy w Warszawie - trzeba będzie złożyć w warszawskim urzędzie skarbowym, o ile do końca br. nie dojdzie do przeprowadzki pociągającej za sobą zmianę urzędu skarbowego.

Sposoby aktualizacji adresu zamieszkania przez osoby fizyczne, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL:

» podanie aktualnego adresu zamieszkania w deklaracji lub innym dokumencie składanym w związku z wypełnianiem obowiązku podatkowego, np. w zeznaniu rocznym,
» złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60