ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015

Organ podatkowy właściwy w sprawie opłaty skarbowej

Ustanowiłem pełnomocnika do reprezentowania mnie w postępowaniu podatkowym dotyczącym wymiaru podatku dochodowego za 2012 r. W którym urzędzie miasta należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa: właściwym dla mnie, pełnomocnika czy urzędu skarbowego?

Podatnik ma prawo ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu prowadzonym przez organy podatkowe. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Podstawę działania takiego zastępcy stanowi pełnomocnictwo.

Złożenie oryginału lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, a więc także uprawniającego do reprezentowania przed organami podatkowymi, podlega, co do zasady, opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Kwotę pobieraną od pełnomocnictwa wpłaca się natomiast organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Wynika to z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika przed urzędem skarbowym uiszcza się więc na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w którym takie upoważnienie jest przedkładane. Nie ma znaczenia lokalizacja podatnika (zamieszkanie, siedziba, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) czy adres pełnomocnika.

Wymaganą kwotę należy wpłacić w kasie odpowiedniego urzędu miasta lub na jego rachunek bankowy. W wielu miejscowościach istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską, np. placówki pocztowe. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym. Ciąży on solidarnie na podatniku jako mocodawcy i pełnomocniku.

Dowód zapłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do pełnomocnictwa albo dostarczyć urzędowi skarbowemu w ciągu 3 dni od jego złożenia.

Pełnomocnictwa bez opłaty skarbowej
 • upoważniające do odbioru dokumentów, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ
   
 • udzielone w sprawach karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
   
 • ustanowione w sprawach cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych
   
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
   
 • udzielone przez podmioty wskazane w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej, np. jednostki budżetowe
   
 • do podpisywania e-deklaracji (UPL-1)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60