ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 16 (400) z dnia 20.08.2015

Zmiana właściwości urzędu skarbowego

W marcu br. firma zmieniła miejsce prowadzenia działalności. Czy korekty deklaracji VAT za poprzednie lata należy składać w "nowym" urzędzie skarbowym? [pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 946080]

Komentarz 1

Odpowiedź zawiera przepis art. 18a Ordynacji podatkowej.

Komentarz redakcji

art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej wskazano, iż w sytuacji gdy w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w § 2 tego przepisu upoważniony został jednak do określenia, w drodze rozporządzenia, przypadków w których, w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem podatkowym jest organ inny niż wymieniony w § 1. Korzystając z tej delegacji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.), rozstrzygające (odmiennie od ogólnej reguły) problem określenia właściwości miejscowej dla rozliczania podatku VAT oraz podatku akcyzowego w przypadku zmiany miejsca działalności w trakcie okresu rozliczeniowego.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za dany okres rozliczeniowy – dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w ostatnim dniu tego okresu.

Uwaga

Zmiana miejsca prowadzenia działalności, czy miejsca zamieszkania przez podatnika nie pozbawia organów podatkowych możliwości skutecznego kontrolowania rozliczeń podatkowych za okres, w którym podatnik ten działał (lub zamieszkiwał) na terenie działania innego urzędu skarbowego.

W przypadku gdy po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń (art. 18a Ordynacji podatkowej).

Zatem na podstawie ww. przepisu, podatnik, który zmienił właściwość urzędu skarbowego w zakresie rozliczania podatku VAT, ewentualne korekty deklaracji VAT za okres poprzedzający tę zmianę powinien składać w "nowym" urzędzie skarbowym.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60