ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa

Regulamin Serwisów Tematycznych

1. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. usługodawca:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra),

 2. serwis tematyczny – baza danych składająca się z pojedynczych i kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, wzorów druków, przepisów, kalkulatorów, terminarzy, komentarzy użytkowników oraz banerów reklamowych i innych form marketingowych, tworząca serwis internetowy poświęcony tematyce związanej z Ordynacją podatkową, dostępny pod adresem www.ordynacjapodatkowa.pl,
 3. użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z materiałów stanowiących zawartość serwisu tematycznego lub z innych usług z nim związanych (komentarze, forum, wiadomości e-mailowe, cykliczne newslettery, itp.),
 4. rejestracja – proces polegający na udostępnieniu usługodawcy podstawowych danych użytkownika (np. umownej nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła, itp.), jako danych niezbędnych do realizacji usługi udostępnionej w ramach serwisu tematycznego,
 5. pliki cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas użytkowania serwisu tematycznego, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z serwisu tematycznego.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu tematycznego oraz prawa i obowiązki użytkownika i usługodawcy.
 2. Korzystając z serwisu tematycznego użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami wymaganymi dla innych usług, o ile takie są uruchomione w ramach serwisu tematycznego.

3. Zasady korzystania z serwisu tematycznego

 1. Serwis tematyczny dostępny jest przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych uruchomionych pod adresem www.ordynacjapodatkowa.pl.
 2. Możliwość korzystania z zawartości serwisu tematycznego ma każdy użytkownik internetu zainteresowany tą usługą.
 3. Korzystanie z zawartości serwisu tematycznego jest bezpłatne i nie jest uzależnione od posiadania prenumeraty czasopism lub gazety lub posiadania ważnego abonamentu na dostep do serwisów internetowych usługodawcy.
 4. Wybrane serwisy i usługi usługodawcy dostępne w ramach serwisu tematycznego mogą posiadać dodatkowy wymóg rejestracji użytkownika oraz akceptacji regulaminu danego serwisu lub usługi. W takich przypadkach użytkownik otrzyma odpowiednią informację.

4. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie serwisu tematycznego po spełnieniu przez użytkownika następujących wymagań:
  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
  • podłączenie do sieci internet,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Flash Player,
  • przeglądarka internetowa:
   • Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej,
   • Opera w wersji 38 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 47 lub wyższej,
   • Chrome w wersji 52 lub wyższej.
   • Edge w wersji 20 lub wyższej,

   z włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka) dla wszystkich domen internetowych*
   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w serwisie tematycznym, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

5. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie tematycznym należą do usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).
 2. Korzystanie z treści publikowanych w serwisie tematycznym nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość treści, z których użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody usługodawcy jest zabronione.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.) usługodawca informuje, że do realizacji usługi udostępniania treści serwisu tematycznego niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących adres IP urządzenia lub sieci użytkownika.
 2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Serwis tematyczny wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas użytkowania serwisu tematycznego. Pliki cookies zawierają najczęciej nazwe domeny serwisu tematycznego, z którego pochodzi, czas "życia", tj. czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi, świadczonej drogą elektroniczną. Pliki cookies zamieszczane są również przez podmioty współpracujące z usługodawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Serwis tematyczny zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której użytkownik korzysta z danego serwisu tematycznego jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez dany serwis tematyczny zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).
 4. Serwis tematyczny korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu tematycznego może okazać się niemożliwe. Korzystając z serwisu tematycznego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

7. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu tematycznego spowodowane:
  • działaniem sił wyższych,
  • awarią powstałą z winy użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym użytkownika,
  • jakością łącza (połączenia) użytkownika z siecią Internet,
  • awariami urządzeń dostawców internetu użytkownika.
 2. Treści publikowane w serwisie tematycznym nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

8. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu tematycznego należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy rwe@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Postanowienia końcowe

Regulamin serwisu tematycznego dostępny jest pod adresem www.ordynacjapodatkowa.pl/regulamin.

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60